logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Domáce samotestovanie antigénovými testami

                         Domáce samotestovanie antigénovými testami v šk. r. 2021/2022

 

  • MŠVVaŠ na začiatku šk. r. 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom ZŠ, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.
  • Testovanie domácimi antigénovými samotestami je dobrovoľné a bezplatné.
  • Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, ak žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

 

Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami:

  • Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 – škola zisťuje záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi
  • Od 26. 8. 2021 – škola požiada odbor školstva na okresnom úrade v sídle kraja o vydanie príslušného počtu balení samotestov. Škola môže požiadať len o presný počet samotestov, nemôže požiadať o viac balení. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.
  • 8. 2021 – škola vyzdvihne požadovaný počet balení samotestov na príslušnom odbore školstva okresného úradu v sídle kraja.
  • Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov.
  • Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

 

Sprievodca pre samotestovanie:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf