logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Dôležitá informácia k dotácii na stravovanie od 01.09.2023

Vážení rodičia,

ak Vaše dieťa bude v školskom roku 2023/2024 navštevovať posledný ročník materskej školy alebo bude žiakom základnej školy a máte záujem od 01.09.2023 o poskytnutie dotácie na stravu, je nevyhnutné opätovne požiadať o dotáciu na stravu prostredníctvom zápisného lístka.

Download (PDF, 581KB)

.  

Zápisný lístok je potrebné si vytlačiť, vyplniť a originál odovzdať triednym učiteľom do stanoveného termínu 23.06.2023.

V prípade, ak nedoručíte zápisný lístok v stanovenom termíne, dieťaťu nebude poskytnutá dotácia na stravu.