logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Dievčatá so zlatom v hrdle

Dňa 16.5.2023 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska, na ktorom sa naše žiačky umiestnili na popredných miestach:
1. miesto – Frederika Franeková,3.roč. – (I.kateg.)
2. miesto – Karolína Franeková, 5.A – (II.kateg.)
3. miesto – Karolína Putnocká, 7.A. – (III.kateg.)
Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.