logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Deň vody

22. marec – Svetový deň vody
Na našej škole sme si pripomenuli tento významný deň rozhlasovou reláciou, ktorá bola zameraná na znečisťovanie vody a jej ochranu. V priebehu dňa prebiehali aktivity zamerané na tému voda. Ich cieľom bolo pripomínať si dôležitosť a význam vody, zvýrazniť význam vody pre ľudstvo, upozorňovať na stav a ochranu pitnej vody, oboznámiť sa s rozdelením vôd, nebezpečenstvom kyslých dažďov, kolobehom vody. Jednotlivé aktivity boli realizované v učebni fyziky a chémie, a zúčastnili sa ich žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Žiaci diskutovali o význame vody pre živé organizmy a ochrane pitnej vody, demonštračnými pokusmi zisťovali fyzikálne a chemické vlastnosti vody, následne si overili poznatky o vode z oblasti biológie a chémie formou slovných hračiek a priraďovačiek pojmov. V závere hodiny sledovali krátke video o budúcnosti našej Zeme, aby si uvedomili, čo nás čaká, ak aj naďalej budeme znečisťovať životné prostredie a vodu. Pamätajme, že voda je tu pre všetkých, aj pre budúce generácie, preto sa snažme, aby sme ju znečisťovali čo najmenej.
                                                                                                                                                                                     Mgr. Roman Borodáč

Predchadzajúci článok

Ďalší článok