logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Deň učiteľov

Milí kolegovia,

v dnešný slávnostný deň Vám chcem poďakovať za doterajší prístup k žiakom i k práci, za ľudský postoj a veľkorysosť plnú láskavosti, pochopenia, za trpezlivosť pri plnení náročných úloh výchovno-vzdelávacieho procesu.

V tento deň patrí uznanie aj nepedagogickým zamestnancom v škole, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, bez ktorých by sa tento proces nemohol uskutočňovať.

Prajem Vám veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov.

Prajem nám všetkým, aby každý spoločne prežitý deň v škole bol pre nás sviatkom.

                                                                                                                                           Vaša riaditeľka