logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Deň otvorených dverí

Dňa 22.3.2017 sa opäť otvorili brány našej školy pre širokú verejnosť. Priestory školy, ale aj vyučovací proces si prišli pozrieť nielen rodičia, ale aj žiaci štvrtých ročníkov obvodových škôl. Tí boli pozvaní aj na dobrodružnú výpravu za pokladom. Hneď po príchode  sa zamaskovali, aby sa ako naozajstní piráti ponorili do hľadania skutočného pokladu. Čakala ich vkusne vyzdobená trieda, ktorá pripomínala palubu lode, dve veselé pirátky, pani učiteľky a pani riaditeľka, ktorá ich srdečne privítala.  V úvode sa im predstavili aj šiestaci  dramatizáciou rozprávky O troch prasiatkach. Povzbudení výkonom starších žiakov sa štvrtáci po rozdelení do družstiev pustili do  výroby vlastnej pirátskej vlajky. Nasledovali rôzne súťaže, v ktorých si zmerali svoje vedomosti,  zručnosti a dôvtip. Žiaci hravo zvládli orientáciu na mape, poznávanie miest Slovenska, popasovali sa s otázkami z oblasti prírodovedy a  vyskúšali si vzájomný súboj pri riešení úloh zo slovenského jazyka či matematiky. Tajomná  atmosféra bola až do konca plná napätia, zábavy a radosti. Vyvrcholením bolo získanie pokladu, sladkých čokoládových dukátov, pirátskeho  diplomu a  knihy so záložkou.  Po posilnení domácimi koláčikmi a čajom v školskej jedálni ich čakala ďalšia výprava,  počas ktorej mohli nazrieť do všetkých tried a učební. A verte, či nie, zábava pokračovala. Z každej vyučovacej hodiny si niečo odniesli, vyskúšali si prácu na interaktívnej tabuli, riešili úlohy na tabletoch, pozorovali hmyz mikroskopmi, maľovali erby obcí, vytvárali animácie, dokonca si zahrali aj florbal. Žiaci neskrývali nadšenie a odchádzali so spokojným výrazom na tvári, ktorý prezrádzal, že práve  tu je to miesto, kde sa môžu cítiť super.

     Nevšedné chvíle zažili počas   Dňa otvorených dverí aj naši prváci, druháci a tretiaci, ktorí vstúpili do rozprávkového sveta. Najprv sa im predstavili „Kozliatka a vlk“ v prevedení našich šiestakov. Rozprávka zožala veľký úspech. Potom už naši malí hrdinovia plnili rozprávkové úlohy, kde mali vyslobodiť princeznú z ostrých pazúrov draka. Žiaci svojou šikovnosťou to aj dokázali a nakoniec si zatancovali na svadbe princa a princeznej.

Predchadzajúci článok

Ďalší článok