logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Deň duševného zdravia

Aj my sme si pripomenuli tento významný deň športovými aktivitami. Žiačky z gymnastického krúžku sa postarali o športové rozcvičky v triedach a spoločne sme tak zabudli na každodenný stres. Cvičeniu predchádzala krátka rozhlasová relácia, zameraná na potrebu vzájomnej komunikácie a možnosť obrátiť sa na linku dôvery “Nezábudka” v prípade núdze. Popoludnie patrilo vybíjanej v telocvični, kde si zmerali svoje sily žiačky 5. – 7. ročníkov. Najviac sa darilo dievčatám zo 7.A. Vyvrcholením bol spoločný tanec počas veľkej prestávky, do ktorého sa zapojila celá škola. Veríme, že sa nám týmito aktivitami podarilo motivovať žiakov k pravidelnému pohybu. Mgr. Angelika Kataniková

Predchadzajúci článok