logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Čitateľská gramotnosť

Dňa 08.03.2018 sa žiaci 5. a 6. ročníka mohli zúčastniť kvízu čitateľskej gramotnosti.  Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov. Žiaci pracovali vo dvojiciach a svoje sily a čitateľskú zručnosť si zmerali v piatich súťažných kolách, v ktorých sa popasovali so súvislými i nesúvislými textami, vyhľadávali informácie na internete, čítali, počúvali a riešili úlohy nielen so slovenského jazyka a literatúry, ale aj športu, geografie a matematiky. Najviac sa darilo žiačkam 6.A triedy Terézii Pösovej a Kataríne Lazúrovej, na druhom mieste sa umiestnila dvojica Slávka Šuťáková a Ema Halušková so 6.A triedy a tretie miesto si vybojovali žiačky 5.A triedy Slávka Kurtyová a Tímea Horváthová. Všetkým srdečne blahoželáme. Mgr.A. Šverhová.

Predchadzajúci článok

Ďalší článok