logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Chemický seminár

V stredu 21.2.2018 sa na Gymnáziu Leonarda Stöckla konalo finále korešpondečného seminára z chémie, na ktorom sa zúčastnili aj mladí chemici z našej školy. Do okresného kola postúpili úspešní riešitelia 8. ročníkov: Denisa Petrová, Viktória Majirská, Miroslava Šviržovská, Klaudia Franeková a  Ivana Štefančinová. Z deviatakov bol najúspešnejší Ján Šinaľ. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a skúsenosti potvrdili aj na tomto okresnom seminári. V prvej desiatke  sa umiestnili a pekné ceny s diplomom získali Viktória Majirská a Denisa Petrová. Srdečne všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.  Mgr. Anna Poláková

 

Predchadzajúci článok

Ďalší článok