logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Aktuality

Organizácia vyučovania v ZŠ s MŠ Hertník od 19. 4. 2021   dátum 19. – 23. 4. 2021 26. – 30. 4. 2021 3. – 7. 5. 2021 od 10. 5.        1. stupeň prezenčne pôvodný RH prezenčne pôvodný RH prezenčne pôvodný RH prezenčne pôvodný RH 8. a 9. roč. prezenčne 1.adaptačný týždeň upravený RH prezenčne 2.adaptačný týždeň upravený RH prezenčne pôvodný […]
Zobraziť celý článok
 Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12. 4. 2021 Vám oznamujeme, že od 19. 4. 2021 (pondelok) nastupujú žiaci 8. a 9. ročníka na PREZENČNÚ formu vyučovania. ✅ Podmienkou nástupu žiakov týchto ročníkov je absolvovanie testovania žiaka (AG alebo PCR-test) a zároveň najmenej jedného z rodičov. Test nesmie byť starší ako 7 dní. ✅ Testovanie môžu žiaci […]
Zobraziť celý článok
Zápis detí do materskej školy v ZŠ s MŠ Hertník pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí v termíne od 3. mája 2021 do 28. mája 2021.   Zápis bude prebiehať prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. K žiadosti je potrebné predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. […]
Zobraziť celý článok
V posledný marcový deň sa konalo OK matematickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. Medzi úspešných riešiteľov patria žiačky šiesteho ročníka Petronela Putnocká – 5. miesto a Karin Semaneková – 9. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme k výsledkom.
Zobraziť celý článok
Informácie k nástupu detí a žiakov do MŠ a ZŠ od 12. 4. 2021 od 12. 4. 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a prevádzka pre všetky deti MŠ Pri nástupe do materskej alebo základnej školy je potrebné doniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (dieťaťa) o negatívnom výsledku testu na Covid-19 alebo o prekonaní […]
Zobraziť celý článok
Milé kolegynky a kolegovia, ďakujeme za Vašu náročnú a obetavú prácu zvlášť v tejto neľahkej dobe. Prajeme ešte veľa trpezlivosti, síl, porozumenia a hlavne zdravia. Užite si dnešný deň čo najkrajšie.
Zobraziť celý článok
INFORMÁCIE K NÁSTUPU DETÍ A ŽIAKOV – ZŠ s MŠ HERTNÍK • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom detí MŠ, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa a pre potrebu dezinfekcie priestorov MŠ bude prevádzka MŠ v čase veľkonočných prázdnin (od 1. 4. – 6. 4. 2021) prerušená. Plánovaný nástup detí do MŠ je po veľkonočných prázdninách – 7. 4. 2021 […]
Zobraziť celý článok
Základná škola s materskou školou Hertník, Hertník 61, 086 42  Hertník ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ  pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí a rodičov v termíne od 12. apríla do 30. apríla 2021 Zápis prebieha podaním prihlášky: Prostredníctvom elektronického formulára (formulár na stiahnutie na www.zshertnik.sk) a následným odoslaním na e-mail: zshertnik@zshertnik.sk Papierovou formou – formulár si môžete vyzdvihnúť osobne […]
Zobraziť celý článok