logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Aktuality

                          Zoznam pomôcok a potrieb do 1. ročníka                  Prezuvky – pevné,  vhodné sú s uzavretou pätou, nie šľapky Hygienické potreby – menší uterák s uškom na zavesenie, 1 balík – 4 ks toal. papier,                            1   balík – 10 ks hygienické vreckovky, Vrecúško na TEV – tepláková súprava,  biele tričko, tenisky alebo cvičky so svetlou,    nešmykľavou podrážkou, biele ponožky Pomôcky na VYV […]
Zobraziť celý článok
Ani sme sa nenazdali a nadišiel deň, keď sa zatvorili školské brány a žiaci sa rozbehli v ústrety letným dobrodružstvám. No skôr, ako sa všetci rozpŕchli, rozlúčili sme sa so školským rokom ako sa patrí.  Pani zástupkyňa Halečková všetkých privítala na školskom amfiteátri. Zároveň privítala aj starostu obce Hertník Ing.Semaneka. Po slávnostnom príhovore  riaditeľky školy Mgr. Jurčišinovej a zhodnotení celého […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje nasledovné zmeny a úpravu opatrení v súvislosti s COVID-19 od 22. júna 2020   pri novo nastúpených žiakoch (od 22. 6. 2020) ostáva v platnosti povinnosť predložiť pri vstupe do budovy školy vyplnené a podpísané Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Tlačivo stiahnete tu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol   za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania je zodpovedný zákonný zástupca žiaka zákonný zástupca zabezpečí pre […]
Zobraziť celý článok
USMERNENIE K PREVÁDZKE ŠKOLY  od 15. 6. 2020   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje nasledovné zmeny a úpravu opatrení v súvislosti s COVID-19 od 15. júna 2020   zrušenie limitov počtov detí a žiakov v triedach zrušenie zákazu zmiešavania detí v triedach prevádzka MŠ bude stanované na 10 hodín (od 6.30 – 16.30 hod.) zrušenie povinného merania teploty zrušenie „Prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre […]
Zobraziť celý článok
Povinnosti rodičov   pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca dieťaťa písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťaťu zmeria teplotu zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) a dieťa si pri vstupe do MŠ dezinfikuje ruky zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) […]
Zobraziť celý článok
POVINNOSTI RODIČOV: Pri prvom nástupe do budovy školy odovzdá žiak vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a o  bezinfekčnosti domáceho prostredia. Žiakovi bude odmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk. Žiak nemôže mať zvýšenú teplotu a nesmie prejavovať príznaky prenosného ochorenia. V prípade, že žiak bude chýbať v škole tri dni, opäť prinesie vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe odporúčania MŠVVaŠ a rozhodnutia zriaďovateľa obce na základe zisteného záujmu rodičov o prihlásenie žiakov do školy, plánuje otvorenie školy pre žiakov 1. – 5. ročníka od 1. 6. 2020.   Organizácia bude prebiehať nasledovne: stupeň: žiaci, ktorí budú navštevovať školu, dostanú podrobné informácie o organizácii vyučovania cez triednych učiteľov žiaci, ktorí nebudú navštevovať školu, sa budú vyučovať […]
Zobraziť celý článok