logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Beseda o význame včiel


Včela medonosná má veľmi dôležité postavenie v kolobehu prírodného života. Je najpočetnejším a najdôležitejším opeľovačom kultúrnych aj divo rastúcich rastlín. Bez nej by v Európe behom krátkej doby vyhynulo pravdepodobne až 20 tisíc rastlinných druhov. Došlo by k poklesu biodiverzity a k narušeniu ekosystému aj potravinového reťazca. Bola by teda tiež vážne ohrozená existencia človeka. Jednoduchšie povedané, bez včiel by malo asi 20 tisíc druhov rastlín problém sa rozmnožiť a ďalej existovať. Tým by sa zmenili prírodné podmienky natoľko, že ľudia by nemuseli byť schopní prežiť. Aj preto sa žiaci prvého stupňa v rámci environmentálnych aktivít zoznamovali so životom včiel. Oslovili sme pani Máriu Kapcovú, aby žiakov hravou formou zasvätila do života a práce nielen včelárov, ale aj včiel. Pozvanie prijala a odovzdala nám cenné informácie od vývinu včiel, cez všetky jej fázy. Priblížila nám tiež spôsob ich života a významnú úlohu včiel pre život na Zemi. Poradila, ako poskytnúť prvú pomoc pri uštipnutí včely. Besedu obohatila o predmety, ktoré každý včelár používa pri práci. Žiaci mohli vidieť ochranný odev, rámček, či plást. Pani včelárka nezabudla ani na výrobky, ako propolis, včelí vosk a med, na ktorom si pochutnali všetci žiaci. Touto cestou sa chceme pani Kapcovej srdečne poďakovať a popriať veľa síl a energie pri tak dôležitej a náročnej práci. Mgr. Anna Poláková.

Ďalší článok