logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Belasý motýľ

Aj naša škola sa zapojila 8.6 2018 do celoslovenskej zbierky Belasý motýľ. Zbierka je povolená na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o povolení konania verejnej zbierky č. SVS – OVS2 – 2018/007267 a je povolená do 31.12.2018.

Cieľom tejto zbierky je získať finančné prostriedky na doplatky a kompenzačné prostriedky pre ľudí so svalovou dystrofiou, ale aj inými nervovo- svalovými ochoreniami. Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhých a rôzne pomôcky. ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých. Najťažšie štádiá ochorenia spôsobujú odkázanosť na dýchanie pomocou umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí.

Sme radi, že  môžeme pomôcť ľuďom s týmto vážnym ochorením aspoň takýmto spôsobom.  Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli do tejto zbierky.