logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Author: Mária Halečková

V dňoch 16. – 17.5. 2022 sa v Bardejove konali OM v malom futbale žiakov a žiačok základných škôl. V silnej konkurencii sa našim dievčatám podarilo zvíťaziť , získali cenné 1. miesto s postupom na krajské majstrovstvá do Prešova. Chlapci obsadili pekné 3. miesto. Zostava dievčat: D. Sabolová, 6.A; M. Ciglariková, 6.A; Z. Poláková, 6.A; P. Hudáková, 6.A; E. Katriničová,7.B; […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje riaditeľské voľno dňa 18. 05. 2022 žiakom tried 8. A, 8. B a 9. A z organizačných dôvodov: Testovanie 5 – 2022.
Zobraziť celý článok
11. mája 2022 sa konalo okresné kolo speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2022. Po dvojročnej pauze sa vo Veľkej koncertnej sále ZUŠ M. Vileca v Bardejove stretlo množstvo vynikajúcich talentov. Tento jubilejný, 30. ročník, však bude pre našu školu dlho pamätným. Žiačky našej školy sa umiestnili na prvých miestach vo všetkých troch kategóriách a postúpili […]
Zobraziť celý článok
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 26. krát. Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Aj naša škola sa zapojila do tejto výnimočnej zbierky, aby sme aspoň finančne pomohli ľuďom, ktorí bojujú s týmto zákerným ochorením. Ďakujeme našim žiačkam Kataríne Kunecovej, Vanese Bortníkovej, Tímei Tilickej a […]
Zobraziť celý článok
Dňa 26.4.2022 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Žiaci sa predviedli v tradičných ľudových krojoch, ktoré len  umocnili dojem z krásneho spevu. Súťažilo sa v troch kategóriách. Porota nakoniec rozhodla takto: I.kategória – 2. – 3. ročník: miesto – Frederika Franeková, 2.roč. II.kategória – 4. – 6. ročník: 1.miesto – Karolína Putnocká,6.A 2.miesto – Karolína Franeková, 4.roč. 3.miesto – […]
Zobraziť celý článok
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠK. ROK 2022/2023 Zápis detí do materskej školy v ZŠ s MŠ Hertník pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí v termíne od 2. mája 2022 do 27. mája 2022. Zápis bude prebiehať prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. K žiadosti je potrebné predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti […]
Zobraziť celý článok
Tohtoročný Deň Zeme naši žiaci oslávili tak ako sa patrí. Prácou, úpravou okolia, zbieraním odpadkov, vyčistením časti obce, ale aj zaujímavou exkurziou v čističke odpadových vôd. Tam sa dozvedeli veľa zaujímavých a dôležitých informácií o tom, ako prebieha čistenie odpadovej vody z našich domácností. Z takto stráveného dňa mala naša Zem určite radosť. A my sme si opäť pripomenuli, že […]
Zobraziť celý článok
V dňoch 4.4 – 12.4.2022 sa 29 žiakov našej školy prvýkrát zapojilo do súťaže IQ olympiáda. Žiaci v priebehu 30 minút riešili 25 úloh zameraných na rozvoj logického myslenia. Naši žiaci boli úspešní a 20 z nich patrí medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola. Do regionálneho kola, ktorého sa zúčastní len 80 najlepších z celého východného Slovenska, postúpila Mária Šinaľová […]
Zobraziť celý článok