logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Author: Mária Halečková

OZNAM – prerušenie prezenčného vyučovania v niektorých triedach ZŠ s MŠ Hertník   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom žiakov tried: B, 7. A a 8. B, že na základe nariadenia RÚVZ BJ a rozhodnutia riaditeľky školy z dôvodu ochorenia COVID-19 u pedagogickej zamestnankyne, nastupujú tieto triedy od zajtra (13. 10. 2021) do povinnej 10-dňovej karantény. Žiaci týchto tried budú vzdelávaní dištančne podľa pokynov triednych učiteľov. Žiaci […]
Zobraziť celý článok
OZNAM v súvislosti so situáciou COVID-19   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom žiakov  1 a 2. ročníka a 5. A triedy, že na základe nariadenia RÚVZ BJ                            a rozhodnutia riaditeľky školy z dôvodu ochorenia COVID-19 u pedagogickej zamestnankyne, nastupujú tieto triedy                    […]
Zobraziť celý článok
Vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom žiakov, že od  20.9.2021 do 23.9.2021 je možné uhrádzať stravné v čase od 7.30 do 8.30 a od 13.00 do 14.45.
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník udeľuje dňa 20.9.2021 riaditeľské voľno z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie. Ďalšie informácie poskytneme v pondelok po konzultácii s RUVZ BJ. MŠ funguje v riadnom režime.
Zobraziť celý článok
                     PONUKA krúžkovej činnosti v školskom roku 2021/2022                                                               so začiatkom                     […]
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia, s poľutovaním Vám oznamujeme, že naša škola sa nachádza v oranžovej farbe Školského semaforu v šk. r. 2021/2022. Je to stav, kedy bola v škole minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19. Chceme Vás ubezpečiť, že sa pri všetkých rozhodnutiach riadime pokynmi MŠVVaŠ, Školským semaforom a pokynmi RÚVZ v Bardejove. Dávame do pozornosti Školský semafor, kde sú všetky potrebné […]
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia, od 1. 9. 2021 dochádza v zmene v stravovaní (rušia sa obedy zadarmo). Nárok na stravu má len žiak, ktorý: žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima; žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden z rodičov neuplatnil zvýhodnený daňový bonus.   V prípade rodičov, ktorí si môžu uplatniť zvýšený a základný daňový bonus, ODPORÚČAME […]
Zobraziť celý článok
Žiadame rodičov žiakov ZŠ, ktorí prejavili záujem o domáce antigénové testy a rodičov žiakov 1. a 5. ročníka, ktorí o testy majú záujem, aby si ich prevzali dňa 31.8.2021 v čase od 8.00 do 12.00 hod. v budove základnej školy.   Informácie pre rodičov, ktorí si vyzdvihli samodiagnostické testy: Návod na použitie: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf   Sprievodca pre samotestovanie: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf
Zobraziť celý článok
       Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka 2021/2022   Materská škola nástup detí do MŠ – 2. 9. 2021 (štvrtok) od 6.30 hod. pri prvom nástupe a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní 3 a viac                                          […]
Zobraziť celý článok