logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Author: Mária Halečková

Dňa 5.9. 2022 sa opäť otvorili brány pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia, skúšania, školských aktivít a povinností. Po úvodnom príhovore zástupkyne RŠ sa slova ujal starosta obce Ing. Semanek, ktorý predstavil novú riaditeľku školy, Mgr. Renátu Čechovú – Špirekovú a vedúcu zariadenia školského stravovania, Ivetu Jurčovú a poprial im, celému kolektívu a žiakom veľa úspechov v […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. 9. 2022 o 9,00 hod. v areáli základnej školy. Pri nástupe do školy je žiak povinný odovzdať písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti, alebo jeho odovzdanie zabezpečí zákonný zástupca elektronicky prostredníctvom Edupage. – Školská jedáleň bude vydávať obedy pre žiakov ZŠ od utorka 6.9.2022 na základe odovzdaného vypísaného zápisného lístka, […]
Zobraziť celý článok
Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. Nastal čas zhodnotiť naše celoročné snaženie. Každý z nás sa dnes mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno aj uvedomiť si, v čom musí na sebe ešte pracovať. Všetkých žiakov a pedagógov srdečne privítala zástupkyňa RŠ. Zároveň privítala […]
Zobraziť celý článok
Počas júna naši tretiaci a štvrtáci absolvovali plavecký výcvik na krytej plavárni Vinbarg v Bardejove. Radosť z plávania, pohybu, dobrá nálada, profesionálny prístup, to všetko boli momenty, ktoré zostanú dlho v ich spomienkach.
Zobraziť celý článok
O tom, že v našej škole máme talentovaných básnikov i prozaikov, sme sa už presvedčili v nejednej literárnej súťaži, v ktorej viacerí žiaci našej školy súťažili so svojou vlastnou tvorbou a umiestnili sa na prvých miestach okresných, ba dokonca celoslovenských kôl. Petronela Putnocká (7. A) sa svojou prózou zapojila do literárnej súťaže  Medziriadky 2022, v ktorej súťažili žiaci základných, stredných i vysokých škôl z celého Slovenska v písaní vlastných básní, […]
Zobraziť celý článok
Koniec školského roka je už tradične spojený nielen so záverečnou nádielkou skúšania, preverovania celoročných školských vedomostí, ale je aj obdobím spoločne strávených chvíľ s triedou na školských výletoch. Aj naši najmladší žiaci 1.stupňa si takýto spoločne strávený čas veru zaslúžili. V Bardejovských Kúpeľoch spoznávali históriu v najstaršom skanzene na Slovensku, dozvedeli sa o liečebnom pobyte cisárovnej Sissi v kúpeľoch, zažili […]
Zobraziť celý článok
Kto by sa nechcel aspoň raz ocitnúť v krajine rozprávok, kde dobro víťazí nad zlom a šibnutím čarovného prútika sa nám podarí zvládnuť všetko, na čo si len pomyslíme. Deti na prvom stupni našej ZŠ sa v takejto čarovnej krajine ocitli v jeden krásny májový deň. Premenili sa na rozprávkové bytosti od výmyslu sveta a celé predpoludnie súťažili, plnili rozprávkové […]
Zobraziť celý článok
„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.“´(Ján Amos Komenský) Osobnosť Jána Amosa Komenského patrí k výrazným postavám českej i svetovej kultúry. Celé jeho filozofické, teologické i vychovávateľské dielo má slúžiť k ľudskej prirodzenosti a má zabezpečiť človeku optimálny životný rozvoj. Na otázku ,,Prečo bol Ján Amos Komenský veľkou osobnosťou […]
Zobraziť celý článok
Úvodná výzva žiakom vymyslieť názov svojich tímov odštartovala 5. ročník trojjazyčnej školskej akcie. Na dlho očakávané podujatie sa vydalo 58 žiakov druhého stupňa. Vyučujúce cudzích jazykov pre nich pripravili množstvo aktivít, ktoré spoločne realizovali počas celej noci. Pri pohybovo-vedomostnej aktivite „Spoznaj svoje vyučujúce“ bolo potrebné využiť nielen jazykové zručnosti anglického, nemeckého a ruského jazyka, pamäťové schopnosti, ale aj vytrvalostný beh. […]
Zobraziť celý článok