logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Author: Mária Halečková

Stravné za február je potrebné vyplatiť do piatka 17.02.2023.    I.stupeň: 30 € + 2 € réžia = 32 € – (20 dní x 1,50€) II.stupeň: 34 € + 2 € réžia = 36 € – (20 dní x 1,70€) MŠ: 38 € + 2 € réžia = 40 € – (20 dní x 1,90€)
Zobraziť celý článok
Olympijský odznak všestrannosti Je to športový projekt, ktorý je  realizovaný na ZŠ a zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. V tomto šk. roku súťažilo takmer 33 000 žiakov.  Podmienky odznaku plnili v 392 školách na celom Slovensku. Podmienky pre splnenie zlatého odznaku splnilo 704 chlapcov a dievčat 6. -9. ročníkov. Strieborný odznak získalo 2061 a bronzový 4163 žiakov. Žiaci sa mohli presvedčiť, ako sú […]
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia, od 1.1.2023 nadobúda platnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o určení výšky finančných nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD a určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hertník.   Výšky mesačných príspevkov:   Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v sume […]
Zobraziť celý článok
Úhradu za stravu v školskej jedálni môžete zrealizovať spôsobom: prevodom na účet v hotovosti do pokladne ŠJ   stravné sa uhrádza do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci Číslo účtu na zasielanie úhrady stravného:  SK62 5600 0000 0036 3238 6005 do poznámky pre prijímateľa vždy uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka pre správne priradenie platby   Rozpis poplatkov za stravné v mesiaci január 2023   CENA […]
Zobraziť celý článok
Základná škola s materskou školou Hertník Vás pozýva na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 18.12.2022 o 15.00  v sále Kultúrneho domu Hertník.
Zobraziť celý článok
Tretí novembrový týždeň sa spája s názvom „Európsky týždeň boja proti drogám.“ Jeho poslaním je zamyslieť sa nad škodlivými účinkami fajčenia, alkoholu a drog a ich negatívnymi následkami na naše zdravie. Týždeň sme začali reláciou v školskom rozhlase s názvom „Medzinárodný deň bez fajčenia a alkoholu“. V  rámci „ Európskeho týždňa boja proti drogám“ bolo jednou z aktivít zhotovenie žiackych prác spojené s výstavou na danú tému. Žiaci […]
Zobraziť celý článok
Dňa 03.11.2022 sa žiaci deviateho ročníka  zúčastnili exkurzie v Solivare Prešov. Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne /rezervoáre soľanky/, huta, […]
Zobraziť celý článok
Celoštátna literárna súťaž určená žiakom základných, stredných škôl i dospelým – začiatočníkom v literárnej tvorbe. Reč je o ,,Cene Andreja Chudobu“, ktorá objavuje mladých talentovaných básnikov, prozaikov či dramatikov z rôznych kútov Slovenska a umožňuje im tak publikovať verejne svoju tvorbu. Celoslovenské kolo literárnej súťaže riadi a koordinuje odborná komisia ,,Ceny Andreja Chudobu“ v Pukanci v spolupráci s Ministerstvom školstva, […]
Zobraziť celý článok
Tentokrát si naše žiačky zmerali svoje sily pod basketbalovým košom. V novej hre 3×3 basketbal si naše dievčatá: A.Stavárová, K. Kunecová, K. Šľachtičová, M. Ciglariková vybojovali 6. miesto. Chlapci: R. Šinaľ, V. Katrinič, S. Mačej a J. Reviľák získali 5. miesto.                                       […]
Zobraziť celý článok