logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Author: Maja Halečková

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník na základe usmernenia RÚVZ v Bardejove a so súhlasom zriaďovateľa PRERUŠUJE výchovno-vzdelávací proces pre II. triedu MŠ (staršie deti) od 23. 11. 2020 (pondelok) do 30. 11. 2020 (pondelok) z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.   Deti I. triedy MŠ (mladšie deti) od zajtra 24. 11. (utorok) sú vzdelávané v MŠ riadne – prezenčnou formou. Stále […]
Zobraziť celý článok
  Ročníky 5. -9. pokračujú dištančnou formou vyučovania. RH – online vyučovanie  v programe ZOOM.
Zobraziť celý článok
          Oznamujeme, že z dôvodu nezáujmu rodičov o prevádzkovanie MŠ počas jesenných prázdnin ZŠ       t.j.  od 30.10.2020 do  02.11.2020 bude   prevádzka   MŠ   so  súhlasom OcÚ  p r e r u š e n á.             Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. […]
Zobraziť celý článok
Základná škola s materskou školou Hertník, Hertník 261, 086 42  Hertník   OZNAM         Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. 10. 2020 sa jesenné prázdniny v šk. r. 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. 10., 2. 11., 6. 11., 9. 11. 2020.       V týchto […]
Zobraziť celý článok
OZNAM                                                              Rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR a MŠVVaŠ sa                              od 26. 10. – 27. 11. 2020 […]
Zobraziť celý článok
OZNAM   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje, že od 12. 10. 2020 (pondelok) MŠ a ZŠ prechádza opäť na prezenčný spôsob výchovno-vzdelávacieho procesu.   Podmienky nástupu detí a žiakov do školy:   rodič dieťaťa a žiak odovzdá v pondelok ráno  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti; deti MŠ a žiaci ZŠ absolvujú ranný filter – meranie teploty a dezinfekciu rúk; v prípade, že dieťa/žiak chýba v škole 3 a viac dní […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník na základe usmernenia RÚVZ v Bardejove a so súhlasom zriaďovateľa prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces pre deti v MŠ a žiakov v ZŠ od 30. 9. 2020 (streda) – 9. 10. 2020 (piatok) a prechádza na dištančné vzdelávanie z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19.   Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí,  miest s veľkým počtom ľudí, […]
Zobraziť celý článok