logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Author: admin

Vianoce sú časom pokoja, lásky a vzájomného porozumenia. Vianoce sú o pomoci, ohľaduplnosti, obetavosti. Vianoce sú o ľudskosti. Táto myšlienka sa niesla aj vianočným programom Dievčatko so zápalkami, ktorým sa predstavili žiaci našej základnej školy pod vedením učiteliek p.Halečkovej, p.Liptákovej, p.Harčarufkovej a p.Lazúrovej. Je zima a tuho mrzne. Stmieva sa. A predsa sa jedno dievčatko túla ulicami. No nikto si […]
Zobraziť celý článok
Dňa 19.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z ruského jazyka, ktorého sa zúčastnili žiaci ktorého sa zúčastnili žiaci 7.-9.ročníka. Žiaci si overili svoje vedomosti v piatich súťažných kolách: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, kulturologický test, rozprávanie na základe vizuálneho podnetu a rozhovor na jednu z piatich tém. Z deviatich súťažiacich sa na 1.mieste umiestnila Zuzana Jutková z 8.A triedy, […]
Zobraziť celý článok
Dňa 14.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo prednesu povestí Šaliansky Maťko. Víťazi v jednotlivých kategóriách: II. kategória: 1. m. – Viktória Knapová (5. A) 2. m. – Adrián Kukľa (5. A) 3. m. – Terézia Posová (5. A) III. kategória: 1. m. – Denisa Petrová (7. A) 2. m. – Viktória Majirská (7. B) Víťazom srdečne blahoželáme.
Zobraziť celý článok
V dňoch 7. a 8. 12.2016 sa uskutočnilo školské a obvodové kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, do ktorej sa zapojili žiaci 3. – 8. ročníka. Víťazmi jednotlivých kategórii sú Daniel Novák (3. roč.), Terézia Pösová (5.A), Viliam Kuchta (6.A), Matúš Semanek (7.B) a Zuzana Jutková (8.A). Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!
Zobraziť celý článok
Tak, ako po iné roky aj tento k nám zavítal dlho očakávaný Mikuláš. 6.12.2016 už od rána vládla veselá nálada. A bodaj by nie, keď Mikuláško s anjelmi prinášajú so sebou nielen dobroty, ale aj kúsok lásky. A keďže sme boli dobrí, bohato odmenil aj nás. Žiaci sa mu poďakovali peknou pesničkou, vinšami, či básničkami. Tešíme sa na stretnutie s […]
Zobraziť celý článok
Dňa 28. novembra 2016 sa uskutočnil v poradí už štvrtý ročník súťaže Prírodovedný trojboj, do ktorej sa zapojilo 25 žiakov. Súťažné dvojice si preverili svoje vedomosti z prírodovedných predmetov v úlohách ako bolo poznávanie zvukov, test, tajnička, či skladanie tangramu (logická hra pochádzajúca z Číny) a vyhľadávaní informácii na internete. Po súčte všetkých bodov bolo výsledné poradie nasledovné: 1. miesto […]
Zobraziť celý článok
Advent alebo adventné obdobie je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Advent sprevádza adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ. Jedno popoludnie venovali naši žiaci práve aranžovaniu adventných vencov. Radosť bolo sledovať ich, s akým zanietením sa pustili do práce. Výsledkom ich snaživej […]
Zobraziť celý článok
Európsky týždeň boja proti drogám sme začali rozhlasovou reláciou a rozdaní modrých stužiek na veľkej prestávke. Modrá stuha ako symbol toho, že drogy v našom živote nemajú miesto. Popoludní sme pokračovali kvízom, ktorý sa niesol v duchu Miluj život, nie drogy. Kvízu sa zúčastnili žiaci 5. – 9. ročníkov. Na prvom mieste skončili žiaci zo 7.B triedy ( v zložení: […]
Zobraziť celý článok
Aj tento rok naši žiaci riešili úlohy online informatickej súťaže iBobor. Bol to už jubilejný 10. ročník a celkovo sa súťaže zúčastnilo 55 žiakov 2. – 9. ročníka. Prvýkrát tieto úlohy riešili aj žiaci v kategórii Bobríci (3. a 4. ročník) s veľmi dobrými výsledkami. Plný počet bodov a 1. miesto v rámci SR získali Viktória Semaneková (3.roč.) a Adriana […]
Zobraziť celý článok
Dňa 15.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. V jazykovej učebni sa zišli žiaci 6. až 9. ročníkov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B. Testovanie pozostávalo zo štyroch aspektov anglického jazyka: gramatiky, čítania s porozumením, počúvania a rozprávania. V 1. kategórii získal prvé miesto Matúš Kunec zo 7.B triedy, druhý skončil Tobiáš Jutka, 7.B; na treťom […]
Zobraziť celý článok