logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

TESTOVANIE 9

Testovanie 9 2023

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a
tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných
škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatých na vzdelávanie v strednej škole z
ôsmeho ročníka základnej školy v SR v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční

22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2023 (utorok).
Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie testovania.

Začiatok administrácie testovania je o 8:00 hod..

Testované predmety:

matematika (90 minút) – 30 úloh
slovenský jazyk a literatúra (70 minút) – 30 úloh
Povolené pomôcky: rysovacie pomôcky, uhlomer, kružidlo, pravítko, pero, ktoré píše
namodro a kalkulačka, ktorá umožňuje základné počtové výkony
a nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy
obsahujúce premenné, počítať korene.
Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Špecifikácie testov a viac informácií ohľadom T9 2023 sú zverejnené na stránke NIVaM
v časti Dokumenty na stiahnutie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

Predchadzajúci článok