logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

OZNAM

Rozhodnutím Krízového štábu okresu Bardejov od 6. 12. 2021 prechádzajú žiaci 2. st. ZŠ na dištančnú formu vzdelávania.

 

Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa upraveného RH, konkrétne informácie poskytnú triedni učitelia.

 

Materská škola

 

 • Prevádzka funguje v pôvodnom režime.
 • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa“
 • Realizácia ranného filtra v MŠ je povinná.

 

Základná škola

 

 • Vyučovanie žiakov na 1. st. ZŠ bude pokračovať prezenčnou formou (podľa upraveného RH).
 • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa“
 • Nosenie rúšok pre žiakov ZŠ je povinné.
 • Naďalej realizujeme ranný filter.

 

ŠKD

 

 • Prevádzka ŠKD je zabezpečená v nezmenenom čase a za nezmenených podmienok.
 • Vstup rodičov do budovy školy nie je povolený!!!
 • Výber dieťaťa z ŠKD komunikuje rodič s vychovávateľkou.

 

Dôležité informácie v súvislosti s výskytom COVID-19

 

 • Je potrebné dodržiavať všetky nariadenia Ústredného krízového štábu SR a Krízového štábu okresu Bardejov.
 • O ďalších zmenách a postupoch Vás budeme včas informovať. Žiadame Vás o sledovanie aktuálneho diania a webovej stránky našej školy, na ktorej budeme aktualizovať potrebné informácie.

 

 

                                                            Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                             riaditeľka školy

Predchadzajúci článok