logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

5. školský ples

Aj tohtoročný, v poradí už piaty školský ples dopadol na výbornú.  Tohto roku sa niesol vo folklórnom duchu, keďže folklór je nášmu regiónu veľmi blízky. Deviataci privítali učiteľov ako ináč –  chlebom a soľou. Po úvodnom prejave Andreja Antola sa slova ujala p. riaditeľka Jurčišinová, ktorá ples zároveň otvorila. Nasledoval krátky program deviatakov a ich ľudové piesne a tance. Tanečníkov sprevádzal skvelý akordeonista Janko Šinaľ. Ľudové tance vystriedal valčík učiteľov a žiakov. Potom sa už rozprúdila úžasná zábava, ktorá trvala do neskorých večerných hodín. O skvelú zábavu sa aj tento rok postaral DJ Bobor a jeho skupina M21 z Bardejova. Nechýbala ani bohatá tombola, do ktorej prispeli OÚ Hertník, OÚ Bartošovce, OÚ Fričkovce, OÚ Osikov, taktiež rodičia a pedagógovia našej školy a  samozrejme chutná večera zásluhou našich šikovných kuchárok a vedúcej jedálne. Večer  vyvrcholil voľbou kráľovnej a kráľa plesu. Korunku so šerpou si tohto roku odniesli Zuzana Štefančinová a Tomáš Putnocký. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a organizácii, tiež sponzorom a DJ Bobrovi . 

Predchadzajúci článok

Ďalší článok