logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

30 rokov slobody

30 rokov slobody Sloboda získaná nežnou revolúciou nám dozrela do krásnej tridsiatky, a to je dobrý dôvod na oslavu. A keďže generácia našich žiakov sú už deti 21. storočia a novembrové udalosti z roku 1989 sú pre nich históriou, pripravili sme pre nich v rámci týchto osláv niekoľko zaujímavých aktivít. Už v prvé novembrové dni si na výstavnom paneli mohli cez obrazový materiál priblížiť atmosféru a dôležité osobnosti novembra ´89. Aj žiaci 8. ročníka prispeli k výzdobe svojimi prácami na tému 30 rokov slobody. Následne pribudla vitrína a retro izba s inštaláciou dobových autentických predmetov typických pre každú socialistickú rodinu. V deň osláv sa cez školský rozhlas ku všetkým žiakom a učiteľom školy prihovorili žiaci deviateho ročníka. Po úvodných tónoch študentskej hymny Gaudeamus igitur nám v krátkosti priblížili udalosti a význam tohto sviatku v dejinách Československa i súčasnej doby samostatného Slovenska. Počas prestávok sa v priestoroch školy ozývali piesne Karla Kryla, Marty Kubišovej a Iva Hoffmana. Oslavy vyvrcholili krátkym filmom pre žiakov 5. – 9. ročníka, ktorý im priblížil všetky dôležité informácie novembrových dní a súťažným kvízom pre žiakov 8. a 9. ročníka. Svoje vedomostné sily si zmeralo šesť súťažných družstiev v troch súťažných kolách. Zvíťazilo družstvo chlapcov 9.A triedy. Všetci súťažiaci boli odmenení peknými vecnými cenami. Oslavy sme ukončili štrngotom kľúčov a hymnou nežnej revolúcie – Sľúbili sme si lásku. Dúfame, že všetky tieto aktivity prispeli k hlbšiemu poznaniu a pochopeniu dôležitosti novembrových dní roku 1989 a hodnote slobody. Mgr. Kristína Semánková.