logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: február 2023

K základným vedomostiam mladého človeka patrí aj jeho finančná gramotnosť a schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov. Preto sa aj na našej škole každoročne uskutočňuje súťažné dopoludnie týkajúce sa finančnej gramotnosti. V tomto roku si zmeralo vedomostné sily šesť trojčlenných družstiev zastúpených z 8.A, 8.B, 9.A a 9.B triedy. Riešením piatich úloh týkajúcich sa finančného slovníka, online testu […]
Zobraziť celý článok
Milujem Slovensko Tak takto prebiehali oslavy 30. výročia samostatnosti Slovenskej republiky na našej škole. Ako správna oslava trvala od. 22. do 24. februára a sprevádzala ju rozhlasová relácia, prezentácie žiakov 5. – 9. ročníka a v závere súťažno – zábavný kvíz medzi Tatranskými orlami a Tatranskými kamzíkmi. Hlavnú cenu – tortu – ochutnal tím Tatranských orlov. Všetci sme odchádzali plní […]
Zobraziť celý článok
Plesová sezóna je  v plnom prúde a neobišla ani Základnú školu Hertník. Akcia, na ktorú sa každoročne tešia nielen žiaci, ale aj pedagógovia. Niekoľkodňové prípravy vyvrcholili večerným školským plesom, ktorý sa konal 10. februára 2023 v sále Kultúrneho domu v Hertníku. Ples mal u žiakov mimoriadny úspech. Niektorí vstupovali na parket ustráchaní, plní očakávania, čo sa bude diať. Mám na mysli našich piatakov, ktorí možno […]
Zobraziť celý článok
Hodiny literatúry v našej škole nie sú len o čítaní literárnych ukážok, ale literatúra je špecifická v tom, že v sebe spája viaceré druhy umenia (výtvarné, dramatické a pod.), pôsobí nielen na rozum, ale aj na city poslucháča/diváka. Žiaci piateho ročníka ukázali, že nie sú šikovní len v jazyku a literatúre, ale osvedčili sa aj ako výtvarníci, krajčíri či bábkoherci. […]
Zobraziť celý článok
16.2.2023 sme sa stretli v skvelej valentínskej nálade v telocvični našej školy na priateľskom zápase žiakov 5. -6. ročníkov. Žiaci si zmerali svoje sily v prehadzovanej zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat. Za búrlivého povzbudzovania divákov sa najviac darilo žiakom 6.A. Na druhom mieste skončili žiaci 6.B, na treťom žiaci 5.A.                     […]
Zobraziť celý článok
Oznam pre stravníkov ŠJ Úhradu za stravu v školskej jedálni môžete zrealizovať spôsobom: prevodom na účet v hotovosti do pokladne ŠJ   stravné sa uhrádza do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci Číslo účtu na zasielanie úhrady stravného:    SK62 5600 0000 0036 3238 6005 do poznámky pre prijímateľa vždy uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka pre správne priradenie platby   Rozpis poplatkov za stravné […]
Zobraziť celý článok
V pondelok 30. januára 2023 Súkromné gymnázium DSA v Bardejove zorganizovalo už 12. ročník matematicko-logickej súťaže SGBOJ v riešení zaujímavých matematických a logických úloh pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ . Do súťaže sa v tomto školskom roku prihlásilo 16 štvorčlenných družstiev z deviatich základných škôl nášho okresu. Našu školu reprezentovali žiaci 9.B v zložení: – Daniel Novák, Adrián […]
Zobraziť celý článok
Šaliansky Maťko „Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľou sa nazývalo. A tá Šaľa Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé. Vo svojich hlavičkách chcú podľa svojich predstáv svet pretvárať. Detsky túžiť po činorodosti, väčšej láske, po porozumení, aby […]
Zobraziť celý článok
V dňoch 23. – 27.1.2023 sa žiaci 8. a 9. ročníkov zúčastnili základného lyžiarskeho a snowboardinového výcviku v lyžiarskom stredisku Vyšné Ružbachy. Kurzu sa zúčastnilo 33 žiakov pod vedením Mgr. A.Katanikovej, Mgr. K. Semánkovej a Mgr. P. Mikloša. Do výcviku sa zapojil aj inštruktor z miestnej lyžiarskej školy. V pohotovosti bola aj zdravotníčka Mgr. M. Kucharíková. Výcvik môžeme hodnotiť pozitívne, pretože každý žiak úspešne absolvoval jazdu […]
Zobraziť celý článok