logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: január 2023

Stravné za február je potrebné vyplatiť do piatka 17.02.2023.    I.stupeň: 30 € + 2 € réžia = 32 € – (20 dní x 1,50€) II.stupeň: 34 € + 2 € réžia = 36 € – (20 dní x 1,70€) MŠ: 38 € + 2 € réžia = 40 € – (20 dní x 1,90€)
Zobraziť celý článok
Olympijský odznak všestrannosti Je to športový projekt, ktorý je  realizovaný na ZŠ a zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. V tomto šk. roku súťažilo takmer 33 000 žiakov.  Podmienky odznaku plnili v 392 školách na celom Slovensku. Podmienky pre splnenie zlatého odznaku splnilo 704 chlapcov a dievčat 6. -9. ročníkov. Strieborný odznak získalo 2061 a bronzový 4163 žiakov. Žiaci sa mohli presvedčiť, ako sú […]
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia, od 1.1.2023 nadobúda platnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o určení výšky finančných nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD a určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hertník.   Výšky mesačných príspevkov:   Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v sume […]
Zobraziť celý článok
Úhradu za stravu v školskej jedálni môžete zrealizovať spôsobom: prevodom na účet v hotovosti do pokladne ŠJ   stravné sa uhrádza do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci Číslo účtu na zasielanie úhrady stravného:  SK62 5600 0000 0036 3238 6005 do poznámky pre prijímateľa vždy uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka pre správne priradenie platby   Rozpis poplatkov za stravné v mesiaci január 2023   CENA […]
Zobraziť celý článok