logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: apríl 2022

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 26. krát. Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Aj naša škola sa zapojila do tejto výnimočnej zbierky, aby sme aspoň finančne pomohli ľuďom, ktorí bojujú s týmto zákerným ochorením. Ďakujeme našim žiačkam Kataríne Kunecovej, Vanese Bortníkovej, Tímei Tilickej a […]
Zobraziť celý článok
Dňa 26.4.2022 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Žiaci sa predviedli v tradičných ľudových krojoch, ktoré len  umocnili dojem z krásneho spevu. Súťažilo sa v troch kategóriách. Porota nakoniec rozhodla takto: I.kategória – 2. – 3. ročník: miesto – Frederika Franeková, 2.roč. II.kategória – 4. – 6. ročník: 1.miesto – Karolína Putnocká,6.A 2.miesto – Karolína Franeková, 4.roč. 3.miesto – […]
Zobraziť celý článok
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠK. ROK 2022/2023 Zápis detí do materskej školy v ZŠ s MŠ Hertník pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí v termíne od 2. mája 2022 do 27. mája 2022. Zápis bude prebiehať prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. K žiadosti je potrebné predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti […]
Zobraziť celý článok
Tohtoročný Deň Zeme naši žiaci oslávili tak ako sa patrí. Prácou, úpravou okolia, zbieraním odpadkov, vyčistením časti obce, ale aj zaujímavou exkurziou v čističke odpadových vôd. Tam sa dozvedeli veľa zaujímavých a dôležitých informácií o tom, ako prebieha čistenie odpadovej vody z našich domácností. Z takto stráveného dňa mala naša Zem určite radosť. A my sme si opäť pripomenuli, že […]
Zobraziť celý článok
V dňoch 4.4 – 12.4.2022 sa 29 žiakov našej školy prvýkrát zapojilo do súťaže IQ olympiáda. Žiaci v priebehu 30 minút riešili 25 úloh zameraných na rozvoj logického myslenia. Naši žiaci boli úspešní a 20 z nich patrí medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola. Do regionálneho kola, ktorého sa zúčastní len 80 najlepších z celého východného Slovenska, postúpila Mária Šinaľová […]
Zobraziť celý článok
Florbal získava čoraz viac na popularite aj na našej škole. Je to šport, ktorý bol zaradený do úzkej skupiny hlavných športov na školách. Pri príležitosti Medzinárodného dňa florbalu sme zorganizovali turnaje zmiešaných družstiev. Žiaci prvého stupňa si s nadšením zahrali florbal na hodinách telesnej výchovy. Žiaci 5. – 9. ročníkov si zmerali svoje sily súťažnou formou vo vzájomných turnajoch zmiešaných […]
Zobraziť celý článok
V dňoch 29. a 30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorá je určená pre žiakov 3. – 8. ročníka. V každej kategórii sme mali zastúpenie aj my a medzi úspešných riešiteľov (získali aspoň 10 bodov z 15) patria: – Karolína Franeková (4. roč.), – Ivana Plachtičková (5.A). Všetkých súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.       […]
Zobraziť celý článok
Dňa 7.4.2022 sa uskutočnil školský turnaj žiakov 5. – 7. ročníkov zmiešaných družstiev. Po dramatických vzájomných zápasoch sa na 1. mieste umiestnili žiaci 7.A a 7.B, na 2. mieste žiaci 6.A a na 3. mieste 5.A a 5.B. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!
Zobraziť celý článok