logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: marec 2022

Marec mesiac knihy je ako stvorený na návštevu knižnice, kde sa naši prváci a druháci vybrali v stredu (23. 3. 2022). Milo nás privítala pani knihovníčka, ktorá nám vysvetlila, ako to v knižnici funguje a ako sa požičiavajú knihy. Zakončili sme to aj malou súťažou, v ktorej sme preverili naše vedomosti z rozprávok. Bol to pre nás pekný zážitok.   […]
Zobraziť celý článok
Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobím, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami. Ani my sme na našej škole nezaháľali a knihám sme venovali mnoho našich aktivít. Pre spríjemnenie atmosféry sme si na dolnej chodbe vytvorili zaujímavý literárny […]
Zobraziť celý článok
V stredu 23.3.2022 si naši starší žiaci zmerali sily v basketbale zmiešaných družstiev 7.- 9.ročníka. Po napínavých súbojoch boli výsledky nasledovné: 1.miesto 8.A a 8.B 2.miesto 9.A 3.miesto 7.A a 7.B Mgr. A. Kataniková
Zobraziť celý článok
22. marec – Svetový deň vody Na našej škole sme si pripomenuli tento významný deň rozhlasovou reláciou, ktorá bola zameraná na znečisťovanie vody a jej ochranu. V priebehu dňa prebiehali aktivity zamerané na tému voda. Ich cieľom bolo pripomínať si dôležitosť a význam vody, zvýrazniť význam vody pre ľudstvo, upozorňovať na stav a ochranu pitnej vody, oboznámiť sa s rozdelením […]
Zobraziť celý článok
Každoročne sa dňa 21. marca koná ponožková výzva. Táto výzva sa spája so Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň sa na znak ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Aj naši žiaci sa zapojili do rozširovania informovanosti a búrania predsudkov o týchto ľuďoch, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti.                       […]
Zobraziť celý článok
Dňa 17. 3. 2022 si trojčlenné družstvá ôsmakov a deviatakov overili svoje vedomosti v teste finančnej gramotnosti. Úlohy boli zamerané na hospodárenie s peniazmi, poistenie, investovanie, ale aj na pojmy zo sveta finančníctva. Na 1. mieste sa umiestnila trojica žiakov 8.B – Dávid Putnocký, Adrián Hudák, Michael Krakovský, na 2. mieste žiaci 9.A – Viliam Straka, Tomáš Plachtička, Martin Herstek […]
Zobraziť celý článok
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje […]
Zobraziť celý článok
Dňa 16.3.2022 si žiaci 5.-7.roč.zmerali sily v školskom kole vo vybíjanej zmiešaných družstiev. Po zápasoch plných emócií, napätia a fyzického úsilia za búrlivého povzbudzovania boli výsledky nasledovné: 1.m – 6.A, 2.m – 5.A a 5.B 3.m – 7.A a7.B                                           […]
Zobraziť celý článok
Dňa 15.3.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Veľmi sa tešíme, že nám aktuálna situácia dovolila stretnúť sa a vypočuť si našich mladých recitátorov, ktorí sa bravúrne zhostili textov a vložili do nich svoje recitačné schopnosti. Všetkým zúčastneným a oceneným blahoželáme! Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na okresné kolo:   I. kategória: […]
Zobraziť celý článok
https://www.youtube.com/watch?v=KuB6s6y4p-w&ab_channel=M%C3%A1riaHale%C4%8Dkov%C3%A1
Zobraziť celý článok