logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: december 2021

V dňoch 8. a 9.12. 2021 sa konalo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA, do ktorej sa zapojilo 38 žiakov 3. až 8. ročníka. Žiaci riešili 15 úloh v časom limite 60 minút a medzi úspešných riešiteľov (získali 10 a viac bodov) patria – 3.roč.: Marko Bilľ, Martin Hatala, Viktória Kurucová, 4.roč.: Karolína Franeková, Bianka Kapcová, Slávka Sekerčaková, Sarah Kučíková, Oliver Semanek, 5.roč.: Klára […]
Zobraziť celý článok
16. decembra 2021 si žiaci prvého stupňa zasúťažili v rámci hodín telesnej výchovy v slalome s futbalovou loptou. Overili si tak svoje zručnosti získané na hodinách a krúžkovej činnosti. Odmenou pre najlepších bola medaila a športové nálepky a pre všetkých sladká odmena. Výsledky: víťazi v kategórii chlapci 1. -2. ročníka : Sebastián Ondis, 3. -4. roč. Kristián Bortník., v kategórii […]
Zobraziť celý článok
K neodmysliteľným predvianočným tradíciám patrí u nás každoročne aj pečenie a zdobenie medovníkov. Naše šikovné deti to aj tento rok zvládli na jednotku. Bez problémov úplne samé nielen napiekli, ale aj krásne ozdobili každučký voňavý kúsok, aby ním mohli obdarovať najbližších. Tak teda krásne Vianoce s našimi medovníčkami.
Zobraziť celý článok
Tak, ako po iné roky aj tento k nám zavítal dlho očakávaný Mikuláš. 6.12.2021 už od rána vládla veselá nálada. A bodaj by nie, veď Mikuláš s anjelom prinášajú so sebou nielen dobroty, ale aj kúsok lásky. A keďže sme boli dobrí, bohato odmenil aj nás. Čertík síce trochu vystrašil malých šibalov, ale tí sľúbili, že sa polepšia. Za sladké […]
Zobraziť celý článok
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Aj naši žiaci 1. – 2. ročníka sa zapojili do takejto krásnej zbierky pre našich seniorov. S radosťou ozdobili a naplnili krabice rôznymi dobrotami. Aj takýmto spôsobom sme chceli spríjemniť najkrajšie sviatky v roku našim drahým starkým.
Zobraziť celý článok
V dňoch 8. – 12. novembra 2021 sa naši žiaci opäť zapojili do online informatickej súťaže iBobor. Do súťaže sa zapojilo 42 žiakov 2. – 9. ročníka. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách a v každej sme mali úspešných riešiteľov. V kategórii Drobci (2. a 3. ročník) to sú Martin Kapec, Martin Hatala, Scarlett Vaňová, Miroslava Ciglariková, Viktória Kurucová. V kategórii […]
Zobraziť celý článok
S priblížením sa zimy žiaci piateho ročníka spoločne s rodičmi a starými rodičmi zhotovili krásne búdky pre vtáčiky. Deti sa touto aktivitou pričinili o zvýšenú starostlivosť zvierat a vtákov v našom okolí. Vtáčie búdky vyrábali z rôznych odpadových materiálov, papiera alebo dreva. Búdky sa označili a vystavili vo vestibule školy . V zimnom období ich zavesíme vonku na stromy, kde […]
Zobraziť celý článok
OZNAM Rozhodnutím Krízového štábu okresu Bardejov od 6. 12. 2021 prechádzajú žiaci 2. st. ZŠ na dištančnú formu vzdelávania.   Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa upraveného RH, konkrétne informácie poskytnú triedni učitelia.   Materská škola   Prevádzka funguje v pôvodnom režime. Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) […]
Zobraziť celý článok