logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: apríl 2021

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka- MŠ/ZŠ o bezinfekčnosti platné od 3.5.2021. Príloha 8: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/ alebo stiahni tu:
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo školy oznamuje, že z prevádzkových dôvodov (odstávka vody z verejného vodovodu v Hertníku) sa dňa 26.4.2021, t.j. pondelok prerušuje prevádzka v MŠ. Žiaci I. a II. stupňa ZŠ budú mať v tento deň dištančné vzdelávanie. Nástup na prezenčné vzdelávanie je 27.4.2021 t. j. utorok.
Zobraziť celý článok
NÁVRAT ŽIAKOV 5. – 7. ROČ. NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE od 26. 4. 2021 Podmienkou nástupu žiaka do školy je:     ŽIAK RODIČ (jedna z možností):   = negatívny test max. 7 dní ALEBO = prekonanie ochorenia COVID-19 za posledných 180 dní ALEBO = 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA, 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou ALEBO = […]
Zobraziť celý článok
Organizácia vyučovania v ZŠ s MŠ Hertník od 19. 4. 2021   dátum 19. – 23. 4. 2021 26. – 30. 4. 2021 3. – 7. 5. 2021 od 10. 5.        1. stupeň prezenčne pôvodný RH prezenčne pôvodný RH prezenčne pôvodný RH prezenčne pôvodný RH 8. a 9. roč. prezenčne 1.adaptačný týždeň upravený RH prezenčne 2.adaptačný týždeň upravený RH prezenčne pôvodný […]
Zobraziť celý článok
 Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12. 4. 2021 Vám oznamujeme, že od 19. 4. 2021 (pondelok) nastupujú žiaci 8. a 9. ročníka na PREZENČNÚ formu vyučovania. ✅ Podmienkou nástupu žiakov týchto ročníkov je absolvovanie testovania žiaka (AG alebo PCR-test) a zároveň najmenej jedného z rodičov. Test nesmie byť starší ako 7 dní. ✅ Testovanie môžu žiaci […]
Zobraziť celý článok
Zápis detí do materskej školy v ZŠ s MŠ Hertník pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí v termíne od 3. mája 2021 do 28. mája 2021.   Zápis bude prebiehať prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. K žiadosti je potrebné predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. […]
Zobraziť celý článok
V posledný marcový deň sa konalo OK matematickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. Medzi úspešných riešiteľov patria žiačky šiesteho ročníka Petronela Putnocká – 5. miesto a Karin Semaneková – 9. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme k výsledkom.
Zobraziť celý článok
Informácie k nástupu detí a žiakov do MŠ a ZŠ od 12. 4. 2021 od 12. 4. 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a prevádzka pre všetky deti MŠ Pri nástupe do materskej alebo základnej školy je potrebné doniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (dieťaťa) o negatívnom výsledku testu na Covid-19 alebo o prekonaní […]
Zobraziť celý článok