logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: február 2021

Informácie k nástupu detí a žiakov do MŠ a ZŠ od 8. 3. 2021 od 8. 3. 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a prevádzka pre všetky deti MŠ Pri nástupe do materskej alebo základnej školy je potrebné doniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (dieťaťa) o negatívnom výsledku testu na Covid-19 a potvrdenie o […]
Zobraziť celý článok
Po návrate do školských lavíc sa naši najmladší žiaci zabavili na triednom karnevale.
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia, v súlade s nariadením MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ a Covid školským semaforom nás čaká opäť testovanie aspoň jedného z rodičov žiakov 1. stupňa, rodičov detí MŠ a všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí učia prezenčne a tiež všetkých nepedagogických zamestnancov. Podmienkou pokračovania v prezenčnom vzdelávaní žiakov I. stupňa a pobytu detí MŠ je opäť negatívny výsledok antigénového alebo […]
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia ! Na základe odporúčania MŠVVaŠ, rozhodnutia RÚVZ v Bardejove a okresného krízového štábu sa obnoví prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a prevádzka pre deti MŠ od 10.2.2021 (streda). Pri nástupe do materskej alebo základnej školy bude potrebné doniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (dieťaťa) o negatívnom výsledku testu na Covid-19 a kópiu potvrdenia o […]
Zobraziť celý článok
Na základe rozhodnutia krízového štábu obce Hertník žiaci 1. – 4. ročníka budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní aj zajtra (8.2.2021). Ďalšie informácie upresníme zajtra. Prevádzka MŠ bude zatiaľ pokračovať len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry ako doposiaľ.
Zobraziť celý článok
OZNAM Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne: viď tabuľku 1 Školy a školské zariadenia budú otvorené od 8. 2. 2021 tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1. Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ a žiaka I. stupňa […]
Zobraziť celý článok