logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Yearly Archives: 2020

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v dňoch 02. – 14. 02. 2020 vyhlasuje chrípkové prázdniny pre deti materskej školy a žiakov základnej školy v súlade s Rámcovým plánom opatrení proti predchádzaniu epidémie chrípky. Nástup detí do materskej školy a žiakov do základnej školy je dňa 17. 02. 2020 (pondelok). Zrušená je mimoškolská záujmová činnosť (krúžky, ZUŠ). V prevádzke nebude ani školský klub detí ani školská jedáleň. […]
Zobraziť celý článok
Cenu poroty získala naša tretiačka Noemi Semaneková v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Srdečne jej blahoželáme!
Zobraziť celý článok
Dňa 31.1.2020 sa kultúrny dom v Hertníku zaplnil nádhernými róbami, oblekmi či motýlikmi. Do krásne vyzdobenej sály s nadšením vstúpili žiaci našej základnej školy spolu s ich pedagógmi, aby tak zahájili v poradí už 7. ročník školského plesu. Úvod patril našim deviatakom, ktorí ukázali svoje tanečné zručnosti v dojímavom tanci. Po úvodnom príhovore zástupkyne RŠ Halečkovej sa rozprúdila skvelá zábava, […]
Zobraziť celý článok
V dňoch 19. – 23. 1. 2020 sa žiaci 7. roč.  ZŠ s MŠ Hertník zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Drienici. Za vydareného počasia a snehových podmienok si žiaci pod vedením pani učiteliek Katanikovej,  Mlynárovej a Semánkovej osvojili základy lyžovania. Spestrením bolo večerné lyžovanie, diskotéka a relax v relaxačnom centre. V závere výcviku si žiaci overili svoje zručnosti v pretekoch v […]
Zobraziť celý článok
Dňa 14.1.2020 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí ŠALIANSKY MAŤKO. Zastúpenie mali všetky tri kategórie. Výsledky: I kategória: 1. miesto – Noemi Semaneková,3.roč., 2.miesto – Karolína Franeková, 2.roč., 3. miesto – Zuzana Kravčuková, 2.roč. II.kategoŕia: 1.miesto – Klaudia Findišová,5.B, 2.miesto – Ella Harčarufková, 4.roč., 3.miesto – Nikola Hatalová, 5.A. III. kategória: 1. miesto – […]
Zobraziť celý článok
Predvianočné chvíle nám spríjemnili žiaci základnej a materskej školy v piatok, 20.12.2019, keď sa predstavili svojím vianočným programom v kultúrnom dome.  Všetkých zaujalo nevšedné vystúpenie nádejných mladých hercov. Priblížili nám narodenie Pána, sprevádzané koledami, veršíkmi i tancami. Búrlivý potlesk  prezrádzal, že vystúpenie bolo veľkolepé. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto  krásneho vianočného programu, zvlášť p. učiteľkám […]
Zobraziť celý článok