logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Yearly Archives: 2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje nasledovné zmeny a úpravu opatrení v súvislosti s COVID-19 od 22. júna 2020   pri novo nastúpených žiakoch (od 22. 6. 2020) ostáva v platnosti povinnosť predložiť pri vstupe do budovy školy vyplnené a podpísané Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Tlačivo stiahnete tu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol   za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania je zodpovedný zákonný zástupca žiaka zákonný zástupca zabezpečí pre […]
Zobraziť celý článok
USMERNENIE K PREVÁDZKE ŠKOLY  od 15. 6. 2020   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje nasledovné zmeny a úpravu opatrení v súvislosti s COVID-19 od 15. júna 2020   zrušenie limitov počtov detí a žiakov v triedach zrušenie zákazu zmiešavania detí v triedach prevádzka MŠ bude stanované na 10 hodín (od 6.30 – 16.30 hod.) zrušenie povinného merania teploty zrušenie „Prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre […]
Zobraziť celý článok
Povinnosti rodičov   pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca dieťaťa písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťaťu zmeria teplotu zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) a dieťa si pri vstupe do MŠ dezinfikuje ruky zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) […]
Zobraziť celý článok
POVINNOSTI RODIČOV: Pri prvom nástupe do budovy školy odovzdá žiak vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a o  bezinfekčnosti domáceho prostredia. Žiakovi bude odmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk. Žiak nemôže mať zvýšenú teplotu a nesmie prejavovať príznaky prenosného ochorenia. V prípade, že žiak bude chýbať v škole tri dni, opäť prinesie vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe odporúčania MŠVVaŠ a rozhodnutia zriaďovateľa obce na základe zisteného záujmu rodičov o prihlásenie žiakov do školy, plánuje otvorenie školy pre žiakov 1. – 5. ročníka od 1. 6. 2020.   Organizácia bude prebiehať nasledovne: stupeň: žiaci, ktorí budú navštevovať školu, dostanú podrobné informácie o organizácii vyučovania cez triednych učiteľov žiaci, ktorí nebudú navštevovať školu, sa budú vyučovať […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe odporúčania MŠVVaŠ a rozhodnutia zriaďovateľa obce na základe zisteného záujmu rodičov o prihlásenie detí do MŠ plánuje otvorenie MŠ pre deti od 1. 6. 2020.   Dôležité pokyny pre zákonných zástupcov: Zákonný zástupca:   Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie […]
Zobraziť celý článok
       Žena je slovo, ktoré ukrýva v sebe krásu, duchaplnosť a zmyselnosť. Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky.    Drahé naše mamy, ku Dňu matiek Vám prajeme veľa radosti, šťastia i zdravia, krásu a neutíchajúci úsmev na perách.
Zobraziť celý článok
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť OSOBNE v budove základnej školy v termíne od 4. 5. – 15. 5. 2020 od 8.00 – 12.00 hod. za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.   Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje: potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva […]
Zobraziť celý článok