logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Yearly Archives: 2020

OZNAM                                                              Rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR a MŠVVaŠ sa                              od 26. 10. – 27. 11. 2020 […]
Zobraziť celý článok
OZNAM   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje, že od 12. 10. 2020 (pondelok) MŠ a ZŠ prechádza opäť na prezenčný spôsob výchovno-vzdelávacieho procesu.   Podmienky nástupu detí a žiakov do školy:   rodič dieťaťa a žiak odovzdá v pondelok ráno  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti; deti MŠ a žiaci ZŠ absolvujú ranný filter – meranie teploty a dezinfekciu rúk; v prípade, že dieťa/žiak chýba v škole 3 a viac dní […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník na základe usmernenia RÚVZ v Bardejove a so súhlasom zriaďovateľa prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces pre deti v MŠ a žiakov v ZŠ od 30. 9. 2020 (streda) – 9. 10. 2020 (piatok) a prechádza na dištančné vzdelávanie z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19.   Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí,  miest s veľkým počtom ľudí, […]
Zobraziť celý článok
na základe aktualizovaných usmernení MŠVVaŠ a pokynov ÚVZ upravujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v našej škole od 21. 9. 2020 nasledovne: naďalej je potrebné dodržiavať opatrenia založené na princípe R-O-R (rúško, odstup, ruky) nosenie rúšok je naďalej je pre žiakov 1. stupňa odporúčané, pre žiakov 2. stupňa, zamestnancov a iné dospelé osoby povinné naďalej realizujeme ranný filter telocvičňa a vnútorné priestory na šport […]
Zobraziť celý článok
PONUKA záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021   P. č. Záujmový útvar Vedúci záujmového útvaru 1 Športový krúžok   (1 . – 4. roč.) Mgr.Harčarufková 2 Turistický krúžok  (1 . – 4. roč.) Mgr.Liptáková 3 Šikovný žiačik  (1 . – 4. roč.) Mgr. Jančušová 4 Turistický krúžok Mgr. Semánková 5 Cvičenia z matematiky (9.roč.) Mgr. Šverhová 6 Cvičenia zo slovenského jazyka (9.roč.) […]
Zobraziť celý článok
Prevádzka a vnútorný režim základnej školy   Prevádzka základnej školy bude od 6.45 hod. do 16.00 hod.   Povinnosti zákonného zástupcu   Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do školy a pri odchode zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Pri prvom nástupe dieťaťa do školy zákonný zástupca odovzdá písomné […]
Zobraziť celý článok
                                                            Materská škola nástup detí do MŠ – 2. 9. 2020 (streda) od 6.30 hod. pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predkladá Čestné prehlásenie – viď. Príloha 1 ak […]
Zobraziť celý článok
Ani sme sa nenazdali a nadišiel deň, keď sa zatvorili školské brány a žiaci sa rozbehli v ústrety letným dobrodružstvám. No skôr, ako sa všetci rozpŕchli, rozlúčili sme sa so školským rokom ako sa patrí.  Pani zástupkyňa Halečková všetkých privítala na školskom amfiteátri. Zároveň privítala aj starostu obce Hertník Ing.Semaneka. Po slávnostnom príhovore  riaditeľky školy Mgr. Jurčišinovej a zhodnotení celého […]
Zobraziť celý článok