logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: október 2020

          Oznamujeme, že z dôvodu nezáujmu rodičov o prevádzkovanie MŠ počas jesenných prázdnin ZŠ       t.j.  od 30.10.2020 do  02.11.2020 bude   prevádzka   MŠ   so  súhlasom OcÚ  p r e r u š e n á.             Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. […]
Zobraziť celý článok
Základná škola s materskou školou Hertník, Hertník 261, 086 42  Hertník   OZNAM         Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. 10. 2020 sa jesenné prázdniny v šk. r. 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. 10., 2. 11., 6. 11., 9. 11. 2020.       V týchto […]
Zobraziť celý článok
OZNAM                                                              Rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR a MŠVVaŠ sa                              od 26. 10. – 27. 11. 2020 […]
Zobraziť celý článok
OZNAM   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje, že od 12. 10. 2020 (pondelok) MŠ a ZŠ prechádza opäť na prezenčný spôsob výchovno-vzdelávacieho procesu.   Podmienky nástupu detí a žiakov do školy:   rodič dieťaťa a žiak odovzdá v pondelok ráno  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti; deti MŠ a žiaci ZŠ absolvujú ranný filter – meranie teploty a dezinfekciu rúk; v prípade, že dieťa/žiak chýba v škole 3 a viac dní […]
Zobraziť celý článok