logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: september 2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník na základe usmernenia RÚVZ v Bardejove a so súhlasom zriaďovateľa prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces pre deti v MŠ a žiakov v ZŠ od 30. 9. 2020 (streda) – 9. 10. 2020 (piatok) a prechádza na dištančné vzdelávanie z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19.   Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí,  miest s veľkým počtom ľudí, […]
Zobraziť celý článok
na základe aktualizovaných usmernení MŠVVaŠ a pokynov ÚVZ upravujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v našej škole od 21. 9. 2020 nasledovne: naďalej je potrebné dodržiavať opatrenia založené na princípe R-O-R (rúško, odstup, ruky) nosenie rúšok je naďalej je pre žiakov 1. stupňa odporúčané, pre žiakov 2. stupňa, zamestnancov a iné dospelé osoby povinné naďalej realizujeme ranný filter telocvičňa a vnútorné priestory na šport […]
Zobraziť celý článok
PONUKA záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021   P. č. Záujmový útvar Vedúci záujmového útvaru 1 Športový krúžok   (1 . – 4. roč.) Mgr.Harčarufková 2 Turistický krúžok  (1 . – 4. roč.) Mgr.Liptáková 3 Šikovný žiačik  (1 . – 4. roč.) Mgr. Jančušová 4 Turistický krúžok Mgr. Semánková 5 Cvičenia z matematiky (9.roč.) Mgr. Šverhová 6 Cvičenia zo slovenského jazyka (9.roč.) […]
Zobraziť celý článok