logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: august 2020

Prevádzka a vnútorný režim základnej školy   Prevádzka základnej školy bude od 6.45 hod. do 16.00 hod.   Povinnosti zákonného zástupcu   Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do školy a pri odchode zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Pri prvom nástupe dieťaťa do školy zákonný zástupca odovzdá písomné […]
Zobraziť celý článok
                                                            Materská škola nástup detí do MŠ – 2. 9. 2020 (streda) od 6.30 hod. pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predkladá Čestné prehlásenie – viď. Príloha 1 ak […]
Zobraziť celý článok