logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: jún 2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje nasledovné zmeny a úpravu opatrení v súvislosti s COVID-19 od 22. júna 2020   pri novo nastúpených žiakoch (od 22. 6. 2020) ostáva v platnosti povinnosť predložiť pri vstupe do budovy školy vyplnené a podpísané Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Tlačivo stiahnete tu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol   za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania je zodpovedný zákonný zástupca žiaka zákonný zástupca zabezpečí pre […]
Zobraziť celý článok
USMERNENIE K PREVÁDZKE ŠKOLY  od 15. 6. 2020   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje nasledovné zmeny a úpravu opatrení v súvislosti s COVID-19 od 15. júna 2020   zrušenie limitov počtov detí a žiakov v triedach zrušenie zákazu zmiešavania detí v triedach prevádzka MŠ bude stanované na 10 hodín (od 6.30 – 16.30 hod.) zrušenie povinného merania teploty zrušenie „Prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre […]
Zobraziť celý článok