logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: apríl 2020

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť OSOBNE v budove základnej školy v termíne od 4. 5. – 15. 5. 2020 od 8.00 – 12.00 hod. za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.   Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje: potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. r. 2019/2020 a po prerokovaní s pedagogickou radou sa v tomto období bude pri hodnotení žiakov postupovať nasledovne: ročník slovné hodnotenie – 4. ročník neklasifikujú sa tieto predmety: informatika, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, tvorivé čítanie […]
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme, že škola je otvorená v pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 hod. V prípade, že máte záujem prevziať si osobné veci (nie je to povinnosťou), môžete tak urobiť v určenom čase za prísnych hygienických podmienok (rúška a dodržanie bezpečnostnej vzdialenosti) a za dodržiavania pokynov poverenej osoby. Odber osobných vecí detí MŠ bude možný v máji […]
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia, vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 bude zápis detí do prvého ročníka organizovaný bez prítomnosti detí a rodičov. Vo svojich poštových schránkach si v dňoch 21. – 22. 4. 2020 nájdete obálku s prihláškou dieťaťa do 1. ročníka. Tú je potrebné vyplniť a následne vhodiť do školskej poštovej schránky, ktorá je umiestnená […]
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia, milí žiaci, keďže mimoriadna situácia naďalej pretrváva, rozhodli sme sa skvalitniť a uľahčiť vzdelávanie žiakov formou “online“ vyučovania prostredníctvom programu ZOOM. Vieme, že to spočiatku nebude jednoduché, ale spoločne to zvládneme. Výhodou tohto programu je možnosť komunikácie viacerých účastníkov, ktorí sa môžu pripojiť nielen prostredníctvom PC, notebooku, tabletu ale aj mobilom. Aby sme to technicky zvládli, navrhli sme […]
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia,      vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 bude zápis detí do prvého ročníka organizovaný bez prítomnosti detí a rodičov.      Vo svojich poštových schránkach si v dňoch 21. – 22. 4. 2020 nájdete obálku s prihláškou dieťaťa do 1. ročníka. Tú je potrebné vyplniť a následne vhodiť do školskej poštovej schránky, ktorá je umiestnená na oplotení pri […]
Zobraziť celý článok
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla do 31. mája 2020 a budú organizované bez osobnej prítomnosti detí.   Ďalšie informácie potrebné pre zákonných zástupcov uverejníme priebežne.                                                 […]
Zobraziť celý článok