logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: marec 2020

Milí rodičia,        všetci si uvedomujeme náročnosť obdobia, ktoré momentálne prežívame. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých – nielen pre deti a rodičov, ale aj pre učiteľov.         Učitelia posielajú Vašim deťom úlohy, ktoré majú počas dňa riešiť. Sme si vedomí, že niektoré úlohy sa nedajú splniť na počkanie a do konkrétneho časového limitu. Dôvody môžu byť […]
Zobraziť celý článok
Ministerstvo školstva s Úradom verejného zdravotníctva, hlavným hygienikom a Ústredným krízovým štábom prijali dňa 24. 3. 2020 tieto opatrenia: 1. Vyučovanie sa prerušuje do odvolania. 2. Ruší sa TESTOVANIE 9 – testovanie deviatakov. 3. Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára. Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj […]
Zobraziť celý článok
Na základe mimoriadneho nariadenia Ústredného krízového štábu SR bude výchovno – vzdelávací proces v ZŠ s MŠ Hertník prerušený z dôvodu karanténnych opatrení od 16. 3. 2020 (pondelok) do 27. 3 2020 (piatok).             V dopoludňajších hodinách budú vyučujúci žiakom zadávať úlohy z rôznych predmetov elektronickou formou (cez portál Bezkriedy, Program Alf, e-mail). Je potrebné, aby ich Vaše deti sledovali […]
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia, na základe mimoriadneho nariadenia Ústredného krízového štábu SR sa zatvárajú všetky školy, školské zariadenia a predškolské zariadenia na 14 dní od pondelka 16.3.2020 predbežne do 27.3.2020. V piatok 13.3.2020 bude vyučovanie a prevádzka v ŠKD a MŠ prebiehať bez obmedzení.   O ďalších bližších informáciách Vás budeme informovať.
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia, v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom),  na základe nasledovného odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR: “Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných […]
Zobraziť celý článok
Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu   09.03.2020      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, […]
Zobraziť celý článok
Odhaľovanie záhad prírody sa konalo dňa 27.2.2020. Túto netradičnú prezentáciu prírodovedných predmetov pripravili žiaci našej školy v spolupráci so svojimi vyučujúcimi. Žiaci druhého stupňa  pripravili rôzne stanovištia, pri ktorých si ich spolužiaci mohli  vyrobiť lávové lampy, vyskúšať chemické a fyzikálne pokusy, zapájať elektrické obvody, či skladať rôzne elektronické stavebnice. Mali možnosť riešiť hlavolamy, skladať rubikovú kocku, japonské origami. Lákadlom pre žiakov boli […]
Zobraziť celý článok
V dňoch 26. a 27. 2.2020 sa stretli v našej škole tí najlepší recitátori zo všetkých obvodových škôl. Svoj talent v umeleckom prednese ukázali v školskom a obvodovom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. V I. kategórii poézie sa na 2. mieste umiestnila Karolína Franeková z 2.roč., v kategórii prózy, na 2. mieste-Ella Harčarufková zo 4. roč., na 3. mieste – Noemi […]
Zobraziť celý článok