logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Yearly Archives: 2020

✅Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje rodičom detí MŠ, že na základe usmernenia RÚVZ Bardejov a na základe rozhodnutia zriaďovateľa počas vianočných prázdnin v čase od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021 bude prevádzka MŠ prerušená. ✅Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ uskutočnia v termíne od 21. 12. […]
Zobraziť celý článok
      V dňoch 9. a 10.12 2020 sa 24 žiakov 3. – 8. ročníkov zapojilo do  školského kola matematickej súťaže PYTAGORIÁDY. Tretiaci a štvrtáci riešili úlohy v škole, starší žiaci online. Úspešní riešitelia: 3. roč. : Karolína Franeková, Bianka Kapecová, Oliver Semanek, Kristián Bortník; 4.roč.: Klára Kunecová; 5.roč.: Ján Kunec, Šimon Zajak, Ella Harčarufková; 6.roč.: Jakub Kazimir, Karin […]
Zobraziť celý článok
Aj tento školský rok napriek pandémii sa nám podarilo zorganizovať informatickú súťaž iBobor. Zúčastnilo sa jej 34 žiakov 2. – 9. ročníka, ktorí súťažili online v škole alebo z pohodlia domova. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách a v každej sme mali úspešných riešiteľov. V kategórii Drobci (2. a 3. ročník) to sú Karolína Franeková, Oliver Semanek, Slávka Sekerčaková, Sarah Kučíková, […]
Zobraziť celý článok
 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník na základe usmernenia RÚVZ v Bardejove a so súhlasom zriaďovateľa PRERUŠUJE výchovno-vzdelávací proces pre II. triedu MŠ (staršie deti) od 23. 11. 2020 (pondelok) do 30. 11. 2020 (pondelok) z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.   Deti I. triedy MŠ (mladšie deti) od zajtra 24. 11. (utorok) sú vzdelávané v MŠ riadne – prezenčnou formou. Stále […]
Zobraziť celý článok
  Ročníky 5. -9. pokračujú dištančnou formou vyučovania. RH – online vyučovanie  v programe ZOOM.  
Zobraziť celý článok
          Oznamujeme, že z dôvodu nezáujmu rodičov o prevádzkovanie MŠ počas jesenných prázdnin ZŠ       t.j.  od 30.10.2020 do  02.11.2020 bude   prevádzka   MŠ   so  súhlasom OcÚ  p r e r u š e n á.             Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. […]
Zobraziť celý článok
Základná škola s materskou školou Hertník, Hertník 261, 086 42  Hertník   OZNAM         Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. 10. 2020 sa jesenné prázdniny v šk. r. 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. 10., 2. 11., 6. 11., 9. 11. 2020.       V týchto […]
Zobraziť celý článok