logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: apríl 2019

Srdečne blahoželáme mladším dievčatám, ktoré sa umiestnili na peknom druhom mieste. Staršie dievčatá si vybojovali štvrté miesto.
Zobraziť celý článok
Dňa 26.apríla 2019 sa v ZŠ Malcov uskutočnilo okresné kolo v prednese ruskej poézie a prózy Ars Poetica. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 6.-7.ročník a 8.-9.ročník. Našu školu reprezentovala Viktória Majirská z 9.B, ktorá získala pekné druhé miesto.  Víťazke srdečne blahoželáme. Mgr. Antónia Šverhová.
Zobraziť celý článok
Včela medonosná má veľmi dôležité postavenie v kolobehu prírodného života. Je najpočetnejším a najdôležitejším opeľovačom kultúrnych aj divo rastúcich rastlín. Bez nej by v Európe behom krátkej doby vyhynulo pravdepodobne až 20 tisíc rastlinných druhov. Došlo by k poklesu biodiverzity a k narušeniu ekosystému aj potravinového reťazca. Bola by teda tiež vážne ohrozená existencia človeka. Jednoduchšie povedané, bez včiel by malo asi 20 […]
Zobraziť celý článok
Aj naša škola sa dňa 11.4.2019 zapojila do verejnej zbierky Ligy proti rakovine. Žiaci deviateho ročníka vyšli do ulíc našej obce so žltými narcismi. Aj takouto cestou chceme pomôcť ľuďom v boji s tak neľahkou a zákernou chorobou. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na liečbu onkologického ochorenia.
Zobraziť celý článok
Základná škola s materskou školou Hertník organizuje zber papiera Zber bude prebiehať od 1.4. – 10.5. 2019. Zviazaný papier odovzdajte p.školníkovi v čase od 8.00 do 14.00. Najlepší zberači budú odmenení. Ďakujeme.
Zobraziť celý článok
V týždni od 1. do 5.4.2019 naši tretiaci a štvrtáci úspešne absolvovali plavecký výcvik na plavárni ZŠ Wolkerova Bardejov. Plavecký kurz prebiehal pod vedením inštruktoriek menovanej základnej školy. Žiaci s nadšením zvládali prvé dotyky s vodou, základné techniky plávania, prekonávali počiatočný strach. Je dôležité podporovať takéto aktivity, ktoré prispievajú k zdravému vývinu detí a pevne veríme, že plávanie sa stane […]
Zobraziť celý článok
22. marca sme si aj tento rok pripomenuli významný sviatok vody formou rôznych prezentácií, tvorbou projektov a výtvarných prác, aby sme zdôraznili nevyhnutnosť ochrany vodných zdrojov a šetrného zaobchádzania s ňou. Najviac na žiakov zapôsobila exkurzia do úpravovne vody v Bardejove. Naši šiestaci mali možnosť nazrieť do týchto priestorov a vypočuť si podrobný výklad Ing. Pavla Pavlišáka a Miroslava Barnu. […]
Zobraziť celý článok
Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. F Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a to iba na jednu školu. F Od plnenia povinnej školskej […]
Zobraziť celý článok