logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: marec 2018

Milí kolegovia, v dnešný slávnostný deň Vám chcem poďakovať za doterajší prístup k žiakom i k práci, za ľudský postoj a veľkorysosť plnú láskavosti, pochopenia, za trpezlivosť pri plnení náročných úloh výchovno-vzdelávacieho procesu. V tento deň patrí uznanie aj nepedagogickým zamestnancom v škole, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, bez ktorých by sa tento proces nemohol uskutočňovať. Prajem Vám veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov. Prajem nám všetkým, […]
Zobraziť celý článok
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov   V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.   F Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a to iba […]
Zobraziť celý článok
TESTOVANIE 9 marec 21   Riadny termín celoslovenského testovania deviatakov Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2018 sa v školskom roku 2017/2018uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín celoslovenského testovanie deviatakov Náhradný termín testovania […]
Zobraziť celý článok
Dňa 22.03.2018 sa na našej škole uskutočnil kvíz Finančnej gramotnosti, ktorého sa zúčastnilo 18 žiakov 8. a 9. ročníka. Súťažili 3-členné družstvá. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. O víťazstve rozhodovali doslova desatiny bodov a finančne „najzdatnejším“ sa ukázalo družstvo 8.B triedy v zložení Viktória Majirská, Ivana Štefančinová a Marianna Putnocká. Na druhom mieste sa umiestnili žiačky 8.A triedy Júlia Iľková, Natália Štefančinová a Denisa Petrová […]
Zobraziť celý článok
Dňa 08.03.2018 sa žiaci 5. a 6. ročníka mohli zúčastniť kvízu čitateľskej gramotnosti.  Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov. Žiaci pracovali vo dvojiciach a svoje sily a čitateľskú zručnosť si zmerali v piatich súťažných kolách, v ktorých sa popasovali so súvislými i nesúvislými textami, vyhľadávali informácie na internete, čítali, počúvali a riešili úlohy nielen so slovenského jazyka a literatúry, ale aj športu, geografie a matematiky. Najviac sa darilo žiačkam […]
Zobraziť celý článok
V stredu 21.2.2018 sa na Gymnáziu Leonarda Stöckla konalo finále korešpondečného seminára z chémie, na ktorom sa zúčastnili aj mladí chemici z našej školy. Do okresného kola postúpili úspešní riešitelia 8. ročníkov: Denisa Petrová, Viktória Majirská, Miroslava Šviržovská, Klaudia Franeková a  Ivana Štefančinová. Z deviatakov bol najúspešnejší Ján Šinaľ. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a skúsenosti potvrdili aj na tomto okresnom seminári. […]
Zobraziť celý článok
Prírodné vedy majú pre všeobecné vzdelanie veľký význam. Okrem poznávania prírodných javov pomáhajú rozvíjať vzťah mladých ľudí k prírode, mať úctu ku všetkému živému a tým aj k sebe samým. Dňa 23.2.2018 si žiaci ZŠ s MŠ Hertník v spolupráci s vyučujúcimi prírodovedných predmetov pripravili jedno veľké dobrodružstvo. Dobrodružstvo myslenia, objavovania a odhaľovania tých najtajnejších záhad a príbehov, ktoré píše príroda. Žiaci druhého stupňa pripravili rôzne stanovištia, pri ktorých […]
Zobraziť celý článok