logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: október 2017

Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň  jablko, od lekára ďaleko … Aj tento rok sme si v našej škole opäť pripomenuli DEŇ JABLKA, známy tiež ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Deti sa aktívne zapojili do rozhovoru o jabĺčku, ako o výbornom a veľmi zdravom ovocí. Celý deň sa niesol v duchu jabĺčka. Pozreli sme si zaujímavú prezentáciu, počítali jabĺčkové príklady, naučili básničku a nezabudli sme […]
Zobraziť celý článok
V jedno chladné ráno, konkrétne 20. októbra 2017 sme sa vybrali do Dinoparku v Košiciach. Cesta do Košíc ubehla rýchlo. V dobrej nálade sme ani nezbadali, že sme dorazili do cieľa. V Košiciach nás už čakalo krásne slnečné počasie a pri vchode do ZOO nás vítali najväčší krásavci ZOO, nádherné pávy. Prehliadku sme začali teráriom s plazmi, obdivovali sme pestrofarebné  […]
Zobraziť celý článok
         Základné informácie o testovaní T5 – 2017 Termín testovania: 22. november 2017  (streda) Testovanie je určené: žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane výberu žiakov so zdravotným znevýhodnením Ciele testovania: – získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 – poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz […]
Zobraziť celý článok
Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali pre žiakov prvého stupňa exkurziu v Poľnohospodárskom družstve Hertník. Pani učiteľka Poláková spolu s p.učiteľkou Liptákovou žiakom podrobne porozprávali o spôsobe života hovädzieho dobytka, význame ich chovu a starostlivosti o ne. Žiaci mali možnosť nazrieť do priestorov maštalí, kravičky pohladiť i nakŕmiť. Z […]
Zobraziť celý článok
Svetový deň zdravej výživy sa oslavuje každý rok 16.10. na pamiatku  založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo v roku 1945. Aj na našej škole sa každoročne venujeme tejto téme. Žiaci na hodinách technickej výchovy zhotovovali rôzne zeleninové a ovocné šaláty. Najaktívnejší boli šiestaci, ktorí spolu s p. učiteľkou Polákovou pripravili pre celú školu ochutnávku zdravých šalátov, za čo im veľmi […]
Zobraziť celý článok
18.10.2017 sa konalo školské kolo vo vybíjanej žiačok 5. – 7. ročníka. Najviac sa darilo žiačkam zo 7. ročníkov, na 2. mieste sa umiestnili šiestačky a tretie miesto si odniesli piatačky. Mgr. Angelika Kataniková
Zobraziť celý článok
V stredu 11.10.2017 sme sa v rámci dejepisu a občianskej náuky vybrali na exkurziu po stopách Karpatsko-duklianskej operácie. Cestu poznávania sme začali pri pamätníku padlých vo Svidníku, ktorých pamiatku sme si uctili minútou ticha a prehliadkou vojenskej techniky v areáli múzea. Nasledovala prehliadka expozície Vojenského  múzea, kde nám sprievodkyňa predstavila historické fakty a zaujímavosti z tohto obdobia – rôzne uniformy a zbrane. Obohatením bol aj krátky dokumentárny […]
Zobraziť celý článok
Dni duševného zdravia sú na našej škole už tretí rok jesennou celoškolskou aktivitou. 10. október bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) za Dňom duševného zdravia už v roku 1991. Jeho symbolom je  nezábudka, pretože ľudská duša je rovnako krehká ako tento kvietok. Na našej škole si tento deň pripomíname týždennou športovou aktivitou. Každý rok sa snažíme vytvoriť nový […]
Zobraziť celý článok
4.10.2017 sa uskutočnil Beh Radničným námestím žiakov 8. a 9. ročníkov. Žiaci našej školy sa úspešne popasovali náročnou traťou a do cieľa dobehli medzi prvými. Najviac sa darilo Kataríne Kutnej zo 7.B, ktorá si odniesla striebornú medailu. Tatiana Banková zo 6.A dobehla do cieľa piata, Mojmír Šinaľ z 8.B získal 8. miesto. Simona Šľachtičová zo 6.A skončila na 11. mieste. […]
Zobraziť celý článok
27.9.2017 sa na našej škole uskutočnil futbalový turnaj žiakov 5. – 7. ročníkov zmiešaných družstiev v rámci Európskeho týždňa športu. Výsledky:  1. miesto – 7.B,    2. miesto – 7.A,    3. miesto – 6.A,   4. miesto – 5.A. Mgr. A.Kataniková  
Zobraziť celý článok