logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: apríl 2017

Dňa 28.4.2017 sa v ZŠ Malcov uskutočnilo okresné kolo v prednese ruskej poézie a prózy, ktorého sa zúčastnili aj žiačky našej školy.  Po privítaní všetkých účastníkov p. riaditeľkou nás žiaci ZŠ potešili krátkym hudobným programom, po ktorom sme sa už započúvali do krásneho ruského slova. V kategórii 6.-7.ročník získala cenu poroty Viktória Majirská zo 7.B triedy a v kategórii 8.-9.ročník sa na 3.mieste umiestnila Lucia Kvočáková […]
Zobraziť celý článok
Dňa  26.4.2017    sa žiaci 5.ročníka zapojili do súťaže Botanikiáda, ktorú každý rok organizuje UPJŠ – KOŠICE v Botanickej záhrade. Naši piataci riešili test cez internet a dvaja najlepší nás budú reprezentovať na regionálnom kole súťaže 24.5.2017 v Košiciach .Sú to žiaci Matej Kuchta a Simonka Šľachtičová. Blahoželáme im a držíme palce. Mgr. Anna Poláková   Výsledky TU
Zobraziť celý článok
Čitateľská gramotnosť je základnou schopnosťou človeka, ktorá mu umožňuje prijímať a spracovávať informácie z textu a takto získané informácie použiť na riešenie praktického problému. S touto schopnosťou sa nerodíme, je potrebné ju rozvíjať. Školský rok 2016/2017 je Rokom čitateľskej gramotnosti a nesie sa pod heslom „Myslenie je pohyb“.  Čítanie je pohyb myšlienok a jeho rozvoj je spojený aj s pohybom tela.  Aj v našej škole trénujeme počas celého […]
Zobraziť celý článok
Žiaci našej školy neboli v týždni environmentálnych aktivít ľahostajní a odpovedali na volanie našej Zeme o pomoc. Deň Zeme oslávili týždňom aktivít, v ktorom sa na vyučovacích hodinách venovali globálnym ekologickým problémom, separovanému zberu odpadov.  Okrem skrášľovania prostredia žiaci zhotovovali projekty s tematikou ochrany Zeme, zhotovovali nástenky, vyrábali výrobky z odpadového materiálu, pestovali rastlinky, či upravovali skalku.  Počas celého týždňa […]
Zobraziť celý článok
Dňa 20.4.2017 sa  konala obvodová súťaž v malom futbale žiakov prvého stupňa . V telocvični ZŠ s MŠ Hertník sa stretli najmladší futbalisti ZŠ Hertník, Bartošovce, Fričkovce a Osikov. Zápasy mali vynikajúcu úroveň, boli dramatické, plné napätia. O vynikajúcu atmosféru sa pričinili aj fanúšikovia, ktorí prišli povzbudiť svoje družstvo . Víťazstvo a putovný pohár si vybojovali žiaci ZŠ Fričkovce. Naši […]
Zobraziť celý článok
Okresného kola sa zúčastnilo 7 žiakov s taktiež výbornými výsledkami – Zuzana Jutková (8.A) – 3.miesto, Lukáš Paľuv (6.A) – 4. miesto. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú Tobiáš Jutka (7.B), Ján Šinaľ (8.A).   PYTAGORIÁDA Okresného kola sa zúčastnilo 6 žiakov, z ktorých úspešnými riešiteľmi sú Daniel Novák (3.roč.) – 2. miesto a Terézia Pösová (5.A) – 7. miesto
Zobraziť celý článok
Žiaci našej školy sa  7.4.2017 zapojili do zbierky Ligy proti rakovine. Aj takouto cestou chceme pomôcť v boji s tak neľahkou a zákernou chorobou.
Zobraziť celý článok
Korešpondenčnej celoslovenskej súťaže sa zúčastnilo  19 žiakov, spomedzi ktorých úspešnými riešiteľmi sú Ján Kunec (1.roč.), Ella Harčarufková (1.roč.), Slávka Kurtyová (4.roč.), Ján Šinaľ (8.A) Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
Zobraziť celý článok
Aj v tomto školskom roku sa naši ôsmaci a deviataci zapojili do chemickej súťaže organizovanej žiakmi Gymnázia L.Stockla. Všetci naši žiaci boli úspešní a získali tak cenné body, ktoré sa budú zohľadňovať na prijímacích pohovoroch. Za ôsmy ročník nás reprezentoval Ján Šinaľ, za deviaty Vladimír Hudák, Anna Šinaľová, Patrik Štefančin, Tadeáš Manik, Viktória Vavreková a Richard Šviržovský.
Zobraziť celý článok
Dňa 3.4.2017 sa v našej škole uskutočnil slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/18. Po milom   privítaní pani riaditeľky Mgr.Kašprikovej sa rodičom a predovšetkým budúcim školákom predstavili  žiaci prvého stupňa. Úvodnú pieseň vystriedal moderný tanec a básničky mladších žiačok. Avšak ani budúci prváci sa nenechali zahanbiť. Prekvapili nás krásnymi veršíkmi a výrazným prednesom, za čo boli odmenení […]
Zobraziť celý článok