logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: december 2016

Vianoce sú časom pokoja, lásky a vzájomného porozumenia. Vianoce sú o pomoci, ohľaduplnosti, obetavosti. Vianoce sú o ľudskosti. Táto myšlienka sa niesla aj vianočným programom Dievčatko so zápalkami, ktorým sa predstavili žiaci našej základnej školy pod vedením učiteliek p.Halečkovej, p.Liptákovej, p.Harčarufkovej a p.Lazúrovej. Je zima a tuho mrzne. Stmieva sa. A predsa sa jedno dievčatko túla ulicami. No nikto si […]
Zobraziť celý článok
Dňa 19.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z ruského jazyka, ktorého sa zúčastnili žiaci ktorého sa zúčastnili žiaci 7.-9.ročníka. Žiaci si overili svoje vedomosti v piatich súťažných kolách: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, kulturologický test, rozprávanie na základe vizuálneho podnetu a rozhovor na jednu z piatich tém. Z deviatich súťažiacich sa na 1.mieste umiestnila Zuzana Jutková z 8.A triedy, […]
Zobraziť celý článok
Dňa 14.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo prednesu povestí Šaliansky Maťko. Víťazi v jednotlivých kategóriách: II. kategória: 1. m. – Viktória Knapová (5. A) 2. m. – Adrián Kukľa (5. A) 3. m. – Terézia Posová (5. A) III. kategória: 1. m. – Denisa Petrová (7. A) 2. m. – Viktória Majirská (7. B) Víťazom srdečne blahoželáme.
Zobraziť celý článok
V dňoch 7. a 8. 12.2016 sa uskutočnilo školské a obvodové kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, do ktorej sa zapojili žiaci 3. – 8. ročníka. Víťazmi jednotlivých kategórii sú Daniel Novák (3. roč.), Terézia Pösová (5.A), Viliam Kuchta (6.A), Matúš Semanek (7.B) a Zuzana Jutková (8.A). Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!
Zobraziť celý článok
Tak, ako po iné roky aj tento k nám zavítal dlho očakávaný Mikuláš. 6.12.2016 už od rána vládla veselá nálada. A bodaj by nie, keď Mikuláško s anjelmi prinášajú so sebou nielen dobroty, ale aj kúsok lásky. A keďže sme boli dobrí, bohato odmenil aj nás. Žiaci sa mu poďakovali peknou pesničkou, vinšami, či básničkami. Tešíme sa na stretnutie s […]
Zobraziť celý článok