logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: november 2016

Dňa 28. novembra 2016 sa uskutočnil v poradí už štvrtý ročník súťaže Prírodovedný trojboj, do ktorej sa zapojilo 25 žiakov. Súťažné dvojice si preverili svoje vedomosti z prírodovedných predmetov v úlohách ako bolo poznávanie zvukov, test, tajnička, či skladanie tangramu (logická hra pochádzajúca z Číny) a vyhľadávaní informácii na internete. Po súčte všetkých bodov bolo výsledné poradie nasledovné: 1. miesto […]
Zobraziť celý článok
Advent alebo adventné obdobie je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Advent sprevádza adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ. Jedno popoludnie venovali naši žiaci práve aranžovaniu adventných vencov. Radosť bolo sledovať ich, s akým zanietením sa pustili do práce. Výsledkom ich snaživej […]
Zobraziť celý článok
Európsky týždeň boja proti drogám sme začali rozhlasovou reláciou a rozdaní modrých stužiek na veľkej prestávke. Modrá stuha ako symbol toho, že drogy v našom živote nemajú miesto. Popoludní sme pokračovali kvízom, ktorý sa niesol v duchu Miluj život, nie drogy. Kvízu sa zúčastnili žiaci 5. – 9. ročníkov. Na prvom mieste skončili žiaci zo 7.B triedy ( v zložení: […]
Zobraziť celý článok
Aj tento rok naši žiaci riešili úlohy online informatickej súťaže iBobor. Bol to už jubilejný 10. ročník a celkovo sa súťaže zúčastnilo 55 žiakov 2. – 9. ročníka. Prvýkrát tieto úlohy riešili aj žiaci v kategórii Bobríci (3. a 4. ročník) s veľmi dobrými výsledkami. Plný počet bodov a 1. miesto v rámci SR získali Viktória Semaneková (3.roč.) a Adriana […]
Zobraziť celý článok
Dňa 15.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. V jazykovej učebni sa zišli žiaci 6. až 9. ročníkov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B. Testovanie pozostávalo zo štyroch aspektov anglického jazyka: gramatiky, čítania s porozumením, počúvania a rozprávania. V 1. kategórii získal prvé miesto Matúš Kunec zo 7.B triedy, druhý skončil Tobiáš Jutka, 7.B; na treťom […]
Zobraziť celý článok
Jedným z najzaujímavejších podujatí, ktoré absolvujú žiaci I. stupňa našej školy, je nepochybne návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove. Aj v tomto školskom roku sa naši tretiaci a štvrtáci v jeden slnečný jesenný deň – 10.11.2016 – vybrali na túto dlho očakávanú exkurziu. Cesta autobusom do Prešova ubehla veľmi rýchlo. No a potom sme sa ocitli v neobyčajnom svete plnom […]
Zobraziť celý článok