logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Základná škola s materskou školu Hertník
02_header_I_stupen
header4
header_JAZ-min
05_header_telocvicna
header2

Čo ponúka naša škola

Vyučovanie cudzích jazykov

Vyučovanie cudzích jazykov v modernej jazykovej učebni. Od 1. ročníka výučba ANJ, od 6. - 7. ročníka NEJ a RUJ.

Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

Kvalitný kolektív neustále sa vzdelávajúcich učiteľov.

Interaktívna výučbu pre všetkých žiakov

Vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi.

Športový areál a telocvičňa

Športové vyžitie v rekonštruovanej telocvični a v udržiavanom športovom areáli.

Školský klub detí a jedáleň

V popoludňajších hodinách pobyt v školskom klube detí a stravovanie vo vlastnej rekonštruovanej školskej jedálni.

Bohatá záujmová činnosť

Množstvo pútavých sprievodných aktivít a záujmových krúžkov pre žiakov počas škol. roka.

Aktuality

Najbližšie úlohy a podujatia

mar
22

Deň otvorených dverí

Obyčajný – neobyčajný deň v našej škole Streda, 20. marec 2019, 8.00 hod.Brány našej školy sa dnes otvorili pre tých, ktorí chcú zažiť niečo nové,…

Zobraziť viac
mar
22

Obhájili sme prvenstvo na Biblickej olympiáde

"Kto pozná Písmo, pozná Krista," hovorí sv. Hieronym a s týmto cieľom sa naša škola každoročne zapája do Biblickej olympiády. Spoločná téma vybraných kníh Starého…

Zobraziť viac
mar
21

Záhady prírodných vied

Po úspešnom 1. ročníku si aj tento rok dňa 8.3.2019 žiaci našej školy v spolupráci so svojimi vyučujúcimi prírodovedných predmetov pripravili ďalšie dobrodružstvo pod názvom Záhady…

Zobraziť viac
mar
21

Finančná gramotnosť

Dňa 14. 3. 2019 si trojčlenné družstvá ôsmakov a deviatakov overili svoje vedomosti v teste finančnej gramotnosti. Úlohy boli zamerané na hospodárenie s peniazmi, poistenie, investovanie, ale aj…

Zobraziť viac
mar
19

V marci ožívajú naše obľúbené knihy

Už tradične sa v marci na pôde našej školy uskutočnila súťaž Hviezdoslavov Kubín. Žiaci a učitelia  sa v jedno popoludnie započúvali do  umeleckého prednesu poézie a prózy  a preniesli sa…

Zobraziť viac
mar
13

Zápis do prvého ročníka ZŠ

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení…

Zobraziť viac