logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Základná škola s materskou školu Hertník
02_header_I_stupen
header4
header_JAZ-min
05_header_telocvicna
header2

Čo ponúka naša škola

Vyučovanie cudzích jazykov

Vyučovanie cudzích jazykov v modernej jazykovej učebni. Od 1. ročníka výučba ANJ, od 6. - 7. ročníka NEJ a RUJ.

Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

Kvalitný kolektív neustále sa vzdelávajúcich učiteľov.

Interaktívna výučbu pre všetkých žiakov

Vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi.

Športový areál a telocvičňa

Športové vyžitie v rekonštruovanej telocvični a v udržiavanom športovom areáli.

Školský klub detí a jedáleň

V popoludňajších hodinách pobyt v školskom klube detí a stravovanie vo vlastnej rekonštruovanej školskej jedálni.

Bohatá záujmová činnosť

Množstvo pútavých sprievodných aktivít a záujmových krúžkov pre žiakov počas škol. roka.

Aktuality

Najbližšie úlohy a podujatia

OZNAM

Informácie k nástupu detí a žiakov do MŠ a ZŠ po jarných prázdninách od 1. 3. 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. - 4.…

Zobraziť viac
feb
16

Karneval

Po návrate do školských lavíc sa naši najmladší žiaci zabavili na triednom karnevale.

Zobraziť viac

OZNAM

Vážení rodičia, v súlade s nariadením MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ a Covid školským semaforom nás čaká opäť testovanie aspoň jedného z rodičov žiakov…

Zobraziť viac

OZNAM

Vážení rodičia ! Na základe odporúčania MŠVVaŠ, rozhodnutia RÚVZ v Bardejove a okresného krízového štábu sa obnoví prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. - 4. ročníka…

Zobraziť viac