Základná škola                 s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

                  Prajeme vám úspešný nový školský rok!

Úlohy na mesiac september

                                      - 2.9.2014 - slávnostné otvorenie škol.roka

                                      - 2.9.2014 - kultúrne vystúpenie pre žiakov

                                      - 5.  a  8.9. 2014 - účelové cvičenie OZŽ

                                      - 29.9.2014 - triedne ZRŠ, (II.st.o 16:30;I.st. o 17:00)

 

 

                                      

 

                                     

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

                       Čo ponúka naša škola  

        - Vyučovanie cudzích jazykov od 3.roč. ANJ, od 6.r. NEJ a RUJ                                                       
        - 2 počítačové učebne
        - Jazykovú učebňu
        - Učebňu umenia
        - Bohatú záujmovú činnosť
        - Rôzne druhy aktivít podľa záujmu a potrieb detí
        - Školský klub detí
        - Kvalifikovaných a kvalitných učiteľov a vychovávateľov
        - Športový areál

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALITY   

     

 Slávnostné otvorenie škol. roka 2014/15                                                                                      V ZŠ Hertník sme tento školský rok otvorili dosť netradične. Deti dostávajú darčeky pri rôznych príležitostiach, ale že dostanú dary na začiatku školského roka, to asi nikto nečakal. Riaditeľka školy Mgr. Ľ. Kašpriková spolu so zástupkyňou školy slávnostným prestrihnutím pásky odovzdali do užívania kultúrny stánok – amfiteáter..Viac..

 

 

 

                                                                

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 17.9.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35