Základná škola                 s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

 

Úlohy na mesiac apríl

                                      - 10.4.2014 - obvodový futbalový turnaj žiakov1.-4.roč.

                                      - 11.4.2014 - Deň narcisov-zbierka "Liga proti rakovine"

                                      - 16.4.2014 - Deň rozprávok

                                      - 23. 4. 2014 - 3/4 ročná hodnotiaca porada

                                      - 23.4.2014 - triedne ZRŠ (15:30 - 17:00)

                                      - 23.4. - 29.4.2014 - týždeň environmentálnych aktivít

                                                 

 

 

 

 

 

 

                       Čo ponúka naša škola  

        - Vyučovanie cudzích jazykov od 3.roč. ANJ, od 6.r. NEJ a RUJ                                                       
        - 2 počítačové učebne
        - Jazykovú učebňu
        - Učebňu umenia
        - Bohatú záujmovú činnosť
        - Rôzne druhy aktivít podľa záujmu a potrieb detí
        - Školský klub detí
        - Kvalifikovaných a kvalitných učiteľov a vychovávateľov
        - Športový areál

 

 

 

 

 

 AKTUALITY    
 

     

Obvodové kolo vo futbale                                                                                                               10.4.2014 sa školská telocvičňa zaplnila najmladšími futbalistami a ich fanúšikmi. Konal sa další ročník obvodovej súťaže vo futbale žiakov prvého stupňa. Svoje športové výkony.. Viac.

Chemická olympiáda                                                                                                                       Žiaci 9. ročníka nás úspešne reprezentovali na okresnom kole chemickej olympiády v Bardejove. Z 25 účastníkov olympiády sa  Katarína Harčarufková umiestnila na skvelom 1. mieste.. Viac..

Deň knihy v Základnej škole v Hertníku                                                                                      Deň knihy v našej škole sa už tradične nesie v duchu rozmanitých aktivít. Žiaci Čitateľského krúžku pripravili pre deti z prvého stupňa tzv. čitateľské dielne. Každá skupinka sa venovala knihám rôznych žánrov a vedomosti z nich aj prakticky využívali. Viac..

Svetový deň vody                                                                                                                           22.marca si pripomíname Svetový deň vody. V rámci tohto významného dňa sa  žiaci na hodinách prírodovedy a biológie zapojili do rôznych aktivít Viac..

Biblická olympiáda                                                                                                                        Družstvo našich žiačok v zložení: Lívia Čechová,9.A; Martina Iľková,9.A a Zuzana Jutková z 5.A sa zúčastnilo Viac..

Výlet do Spišskej Novej Vsi                                                                                                          Žiaci turistického krúžku sa zapojili do akcie "Vlakom do múzeí a galérií", vrámci ktorej mali možnosť navštíviť banícke múzeum Viac.

Exkurzia do TE Vojany                                                                                                                  Dňa 20.3.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do tepelnej elektrárne Vojany, kde sa oboznámili Viac..

 

                                                                

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia 14.4.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35