Základná škola                 s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

                 Úlohy na mesiac november

- 6.11.2014 - KOMPARO, školské kolo

- 12.11.2014 - Testovanie 5

- 18. - 21.11.2014 - Európsky týždeň boja proti drogám

- 26.11.2014 - 1/4 ročná hodnotiaca porada  

- 28.11.2014 - Najkrajší adventný veniec, súťaž

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

                       Čo ponúka naša škola  

        - Vyučovanie cudzích jazykov od 3.roč. ANJ, od 6.r. NEJ a RUJ                                                       
        - 2 počítačové učebne
        - Jazykovú učebňu
        - Učebňu umenia
        - Bohatú záujmovú činnosť
        - Rôzne druhy aktivít podľa záujmu a potrieb detí
        - Školský klub detí
        - Kvalifikovaných a kvalitných učiteľov a vychovávateľov
        - Športový areál

      

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALITY   

     

i-Bobor, informatická súťaž                                                                                                         V dňoch 11. a  18. novembra 2014 prebehol 8. ročník informatickej online súťaže iBobor, v ktorej spolu súťažilo 44 žiakov našej školy v dvoch kategóriách. Viac...

Rozprávky, hrdinovia, encyklopédie... A prečo nie?                                                                Položili ste si niekedy otázku, prečo sú rozprávky  (nie len) u detí stále obľúbené? V čom spočíva tajomstvo toho, že rozprávky sa nám prihovárajú zrozumiteľnou rečou aj napriek tomu, že už dávno pominuli časy kráľov... Viac...

Šarkaniáda                                                                                                                                     Lietajúce šarkany sa aj tejto jesene roztancovali. Počasie nám veru prialo a  na tvárach najmladších žiakov  zažiaril úsmev a nadšenie, keď pozorovali svojich lietajúcich drakov....Viac...

Beh  Radničným námestím v Bardejove                                                                                     Naši bežci preukázali svoje kvality aj v ďalšej okresnej súťaži, cestnom behu Radničným námestím v Bardejove.Viac...

Október - Mesiac úcty k starším                                                                                                  "Na svete je vždy niekto, kto nás potrebuje a pre koho máme žiť..." hlboká myšlienka, ktorú si uvedomujeme aj my a nezabúdame ani na našich najstarších občanov.Viac...

 

 

 

                                                                

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 24.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35