Základná škola                 s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

 

                                      

 

Všetkým žiakom, pedagógom  a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych počas letných prázdnin!

 

                                     

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

                       Čo ponúka naša škola  

        - Vyučovanie cudzích jazykov od 3.roč. ANJ, od 6.r. NEJ a RUJ                                                       
        - 2 počítačové učebne
        - Jazykovú učebňu
        - Učebňu umenia
        - Bohatú záujmovú činnosť
        - Rôzne druhy aktivít podľa záujmu a potrieb detí
        - Školský klub detí
        - Kvalifikovaných a kvalitných učiteľov a vychovávateľov
        - Športový areál

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALITY   

     

 Slávnostné ukončenie škol. roka 2013/2014                                                                              A je tu záver školského roka a s ním  tradičné slávnostné ukončenie spojené s vyhodnotením školských súťaží, aktivít a rozlúčkou deviatakov.Viac..

    TESTY  ALF      

MDD - Honba za pokladom                                                                                                           Kde je ten ostrov pokladov? To sme my s dobrou náladou. Posledný májový piatok neprišli do hertníckej školy žiaci a žiačky, ale na „pirátskej lodi“ tam priplávali piráti a pirátkyViac...

Prírodovedný trojboj                                                                                                                       Po troch domácich kolách si žiaci II. stupňa v pondelok 26. mája 2014 zmerali svoje sily v záverečnom kole súťaže Prírodovedný trojboj. A bol to boj ako sa patrí.  Viac...

Súťaž mladých zdravotníkov                                                                                                         Dňa  20.5.2014 sa naši žiaci I. a II. stupňa zúčastnili súťaže mladých zdravotníkov, ktorú každoročne organizuje SČK.  Družstvo mladších žiakov v zložení: Viac...

Deň otvorených dverí                                                                                                                    Deň otvorených dverísa v našej škole stáva tradíciou. Okrem niektorých rodičov sa do školy prišli pozrieť i žiaci materskej školy. Trošku sa oboznámili s tým, čo ich čaká v blízkej budúcnosti. Súčasťou Dňa otvorených dverí je aj Deň projektov...  Viac...

Slávik Slovenska                                                                                                                           Dňa 9.5.2014 sa v ZUŠ M. Vileca v Bardejove konala okresná spevácka súťaž „Slávik Slovenska“. Z našej školy sa súťaže zúčastnil žiak 5. roč. Richard Borodáč... Viac

 

 

 

                                                                

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia 17.7.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35