Základná škola                 s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

                 Úlohy na mesiac október

- 12.10.2014 - Stretnutie s dôchodcami, kultúrny program

- 16.10.2014 - Svetový deň výživy

- 22.10.2014 - Medzinárodný deň školských knižníc   

- 30.10.- 31.10.2014 -  jesenné prázdniny

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

                       Čo ponúka naša škola  

        - Vyučovanie cudzích jazykov od 3.roč. ANJ, od 6.r. NEJ a RUJ                                                       
        - 2 počítačové učebne
        - Jazykovú učebňu
        - Učebňu umenia
        - Bohatú záujmovú činnosť
        - Rôzne druhy aktivít podľa záujmu a potrieb detí
        - Školský klub detí
        - Kvalifikovaných a kvalitných učiteľov a vychovávateľov
        - Športový areál

      

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALITY   

     

Október - Mesiac úcty k starším                                                                                                  "Na svete je vždy niekto, kto nás potrebuje a pre koho máme žiť..." hlboká myšlienka, ktorú si uvedomujeme aj my a nezabúdame ani na našich najstarších občanov.Viac...

Svetový deň zdravej výživy                                                                                                           16. október na našej škole neostal nepovšimnutý. Celý tento deň sa niesol v duchu  zdravej výživy. Začali sme už na hodinách biológie v 6. ročníku, kde si žiaci pripravili rôzne druhy ovocno - zeleninových šalátov... Viac..

OK v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ                                                                                         30.9.2014 sa naši žiaci zúčastnili okresnej súťaže v cezpoľnom behu, z ktorého si odniesli víťazné poháre. Viac...

Výlety žiakov turisticko-ochranárskeho    krúžku                                                                        Dňa 20.9.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili turistického výstupu na Skalnaté a Štrbské pleso. Po ceste vlakom pokračovali lanovkou až na Skalnaté pleso, kde mohli obdivovať okolité štíty. Viac...

Výstup na hrad Plaveč                                                                                                                   Dňa 4.9.2014 sa žiaci 9.B triedy zúčastnili výstupu na hrad Plaveč. Keďže v škol. roku 2013/14 vyhrali súťaž o najútulnejšiu triedu, tento výstup im bol odmenou. Viac...

 Slávnostné otvorenie škol. roka 2014/15                                                                                      V ZŠ Hertník sme tento školský rok otvorili dosť netradične. Deti dostávajú darčeky pri rôznych príležitostiach, ale že dostanú dary na začiatku školského roka, to asi nikto nečakal. Riaditeľka školy Mgr. Ľ. Kašpriková spolu so zástupkyňou školy slávnostným prestrihnutím pásky odovzdali do užívania kultúrny stánok – amfiteáter..Viac...

 

 

 

                                                                

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 18.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35