Základná škola                         s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Kredity pz

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy !

              Prajeme Vám krásny, šťastný, spokojný a úspešný nový rok.

Niektoré z úloh na mesiac január

16.1.2017 - triedne ZRŠ (II.st. - 16.30, I.st. - 17.00)

22. - 26.1.2017 - lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníkov

25.1.2017 - klasifikačná porada

2.2.2017 - karneval žiakov I. stupňa a MŠ (9.00 - 12.00)

2.2.2017 - školský ples žiakov II. stupňa

3.2.2017 - polročné prázdniny

január- 1. stupeň - Do školy    Čenkovej deti
január- 2. stupeň - Ján Uličiansky: Beta Analfabeta - text1   text2   text3   text4    otázky

 

 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

AKTUALITY

Vianočný program 2016

Vianoce sú časom pokoja, lásky a vzájomného porozumenia. Vianoce sú o pomoci, ohľaduplnosti, obetavosti. Vianoce sú o ľudskosti. Táto myšlienka sa niesla aj vianočným programom Dievčatko so zápalkami... Viac..   Foto...  Video...

Olympiáda z ruského jazyka

Dňa 19.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z ruského jazyka, ktorého sa zúčastnili žiaci ktorého sa zúčastnili žiaci 7.-9.ročníka. Viac..

Šaliansky Maťko

Dňa 14.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo prednesu povestí Šaliansky Maťko. Viac..

Matematická pytagoriáda

V dňoch 7. a 8. 12.2016 sa uskutočnilo školské a obvodové kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, do ktorej sa zapojili žiaci 3. – 8. ročníka. Viac...

 

 

                     

 

                                                                

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

  

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 17.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35