Základná škola                         s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy !

                  Úlohy na mesiac máj

  • od 2. - 6.5.2016 - Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. roč.
  • 15.5.2016 - Deň matiek, kult. program pre obec
  • 19.5.2016 - Futbalový zápas žiakov 1.stupňa-obvodové kolo
  • 20.5.2016 - Deň športu

                  

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

AKTUALITY

Zápis žiakov do prvého ročníka

Dňa 10.2.2014 sa v našej škole uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/17. Po milom   privítaní pani riaditeľky Kašprikovej sa rodičom a predovšetkým budúcim školákom ... Viac..

Deň otvorených dverí v ZŠ s MŠ Hertník

11. apríla sa v našej škole konal Deň otvorených dverí, ktorý sa niesol v duchu hesla „Milujeme Slovensko“. A bol to deň vskutku netradičný. Viac..

Noc čítania Biblie

Noc čítania Biblie je projekt, ktorý už šiesty rok organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum... Viac..

Matematická olympiáda

Ako každý rok, aj tento rok naši žiaci riešili úlohy matematickej olympiády. Ešte v januári na okresnom kole v Bardejove úspešne reprezentovali..Viac..

 

                                     

 

                                                                

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

    Výsledky testovania žiakov 5. ročníka

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia:28.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35