Základná škola                  s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

Niektoré z úloh na mesiac jún

29.5. - 4.6. 2015 - Školské výlety

5.6. 2015 -  Deň športu

15. - 19.6.2015 - Výstupné previerky

24.6.2015 - Didaktické hry I. st., OŽaZ -II st. - teoretická časť

24.6.2015 - Klasifikačná porada

25.6.2015 - Didaktické hry I. st., OŽaZ -II st. - praktická časť

26.6. 2015 - Odovzdávanie učebníc

29.6.2015 - Preberanie učebníc

30.6.2015 - Slávnostné ukončenie školského roka o 8:30

  Srdečne ďakujeme starostom obcí Hertník, Bartošovce, Fričkovce a Osikov za finančný dar venovaný žiakom pri príležitosti osláv MDD.

 

 

 

 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Čo ponúka naša škola  

        - Vyučovanie cudzích jazykov od 3.roč. ANJ, od 6.r. NEJ a RUJ                                                       
        - 2 počítačové učebne
        - Jazykovú učebňu
        - Učebňu umenia
        - Bohatú záujmovú činnosť
        - Rôzne druhy aktivít podľa záujmu a potrieb detí
        - Školský klub detí
        - Kvalifikovaných a kvalitných učiteľov a vychovávateľov
        - Športový areál

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALITY   

 

     

Deň športu v ZŠ s MŠ Hertník   Šport – hra „nevážna“, činnosť založená na dobrovoľnosti, poskytujúca zážitok, napätie i uspokojenie, obsahujúca pravidlá a ich rešpektovanie v ducha fair play.Viac...

Prírodovedný trojboj    Po troch domácich kolách sa v stredu 10.6.2015 uskutočnilo záverečné kolo II. ročníka súťaže Prírodovedný trojboj pre žiakov 2. stupňa.Viac...

Navštívil nás Laci Strike      28. máj bol v ZŠ s MŠ Hertník dňom nevšedným. Okoloidúci si už ráno mohli všimnúť na bráne školy veľký transparent s nápisom „Tancuj, tancuj...“, ktorý upozorňoval na čosi netradičné. Viac...

Hotel Mama je ten najlepší...      Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide o medzinárodnú udalosť, keďže nielen u nás na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách... Viac...

Noc cudzích jazykov v ZŠ s MŠ Hertník     Úvodná výzva pre žiakov vytvoriť z vlastných tiel názov „Noc jazykov“, odštartovala 1. ročník trojjazyčnej školskej akcie. Na dlho očakávané podujatie sa vydali žiaci druhého stupňa s ich slávnymi skupinkami... Viac...

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

    

   odkaz na prezentáciu školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 14.6.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35