Základná škola                 s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/15        sa uskutoční 2.9.2014 o 8:30 na školskom dvore ZŠ.

                           Srdečne všetkých vítame!

 

                                      

 

                                     

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

                       Čo ponúka naša škola  

        - Vyučovanie cudzích jazykov od 3.roč. ANJ, od 6.r. NEJ a RUJ                                                       
        - 2 počítačové učebne
        - Jazykovú učebňu
        - Učebňu umenia
        - Bohatú záujmovú činnosť
        - Rôzne druhy aktivít podľa záujmu a potrieb detí
        - Školský klub detí
        - Kvalifikovaných a kvalitných učiteľov a vychovávateľov
        - Športový areál

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALITY   

     

 Slávnostné ukončenie škol. roka 2013/2014                                                                              A je tu záver školského roka a s ním  tradičné slávnostné ukončenie spojené s vyhodnotením školských súťaží, aktivít a rozlúčkou deviatakov.Viac..

    TESTY  ALF      

MDD - Honba za pokladom                                                                                                           Kde je ten ostrov pokladov? To sme my s dobrou náladou. Posledný májový piatok neprišli do hertníckej školy žiaci a žiačky, ale na „pirátskej lodi“ tam priplávali piráti a pirátkyViac...

Prírodovedný trojboj                                                                                                                       Po troch domácich kolách si žiaci II. stupňa v pondelok 26. mája 2014 zmerali svoje sily v záverečnom kole súťaže Prírodovedný trojboj. A bol to boj ako sa patrí.  Viac...

Súťaž mladých zdravotníkov                                                                                                         Dňa  20.5.2014 sa naši žiaci I. a II. stupňa zúčastnili súťaže mladých zdravotníkov, ktorú každoročne organizuje SČK.  Družstvo mladších žiakov v zložení: Viac...

Deň otvorených dverí                                                                                                                    Deň otvorených dverísa v našej škole stáva tradíciou. Okrem niektorých rodičov sa do školy prišli pozrieť i žiaci materskej školy. Trošku sa oboznámili s tým, čo ich čaká v blízkej budúcnosti. Súčasťou Dňa otvorených dverí je aj Deň projektov...  Viac...

Slávik Slovenska                                                                                                                           Dňa 9.5.2014 sa v ZUŠ M. Vileca v Bardejove konala okresná spevácka súťaž „Slávik Slovenska“. Z našej školy sa súťaže zúčastnil žiak 5. roč. Richard Borodáč... Viac

 

 

 

                                                                

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia 27.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35