Základná škola                  s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

Úlohy na mesiac marec

9.3.  -13.3.2015 - Pangea - matematická súťaž

 12.3. 2015 - obvodové kolo HK, I.stupeň

16.3.2015 - školské a obvodové kolo HK (II. a III.kat.)

16.3. - 17.3.2015 - Pytagoriáda, okresné kolo

16. - 20.3. 2015 - Týždeň hlasného čítania (I. stupeň)

20.3.2015 - Deň rozprávok (I. stupeň)

22.3.2015 - Svetový deň vody

 23.3.2015 - Klokan, matematická súťaž (školské kolo)

 25.3.2015 - Beseda so spisovateľkou G.Futtovou

 27.3.2015 - Deň učiteľov

 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Čo ponúka naša škola  

        - Vyučovanie cudzích jazykov od 3.roč. ANJ, od 6.r. NEJ a RUJ                                                       
        - 2 počítačové učebne
        - Jazykovú učebňu
        - Učebňu umenia
        - Bohatú záujmovú činnosť
        - Rôzne druhy aktivít podľa záujmu a potrieb detí
        - Školský klub detí
        - Kvalifikovaných a kvalitných učiteľov a vychovávateľov
        - Športový areál

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALITY   

 

     

Lyžiarsky výcvik       Konečne prišla zima ako sa patrí a tak žiaci siedmeho ročníka mohli absolvovať základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Fričkovce. Viac...

II. školský ples      Dátum 30. január nebol len dňom „zúčtovania“ za vynaloženú snahu žiakov v I. polroku, ale zároveň to bol deň nášho II. školského plesu. Naši deviataci nenechali nič na náhodu. Viac...

Karneval       Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Dňa 30.1.2015 sa deti materskej školy a žiaci prvého  stupňa predviedli v tých najkrajších karnevalových kostýmoch. Viac..

Súčasnosť sa spája s minulosťou     23. januára sme si v ZŠ s MŠ v Hertníku pripomenuli 400. výročie prvej zmienky o učiteľovi a pravdepodobne aj o škole v Hertníku. Prvá škola bola drevená a stála na pozemku, ktorý v roku 1614 daroval cirkevnej obci gróf Žigmund Forgáč.Viac..

 

 

                                                                

 

    

   odkaz na prezentáciu školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 2.3.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35