Základná škola                 s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

                 Úlohy na mesiac december

- 1.12.2014 - Svetový deň boja proti AIDS

- 10. - 11.12.2014 - školské kolo PYTAGORIÁDY

- 11.12.2014 - Šaliansky Maťko, školská súťaž

- 19.12.2014 - vianočný program  

-22.12. - 7.1.2015 - vianočné prázdniny,(preplácanie dopravného - 29.-30.12.2014,od 8:30 - 15:00.)

 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

                       Čo ponúka naša škola  

        - Vyučovanie cudzích jazykov od 3.roč. ANJ, od 6.r. NEJ a RUJ                                                       
        - 2 počítačové učebne
        - Jazykovú učebňu
        - Učebňu umenia
        - Bohatú záujmovú činnosť
        - Rôzne druhy aktivít podľa záujmu a potrieb detí
        - Školský klub detí
        - Kvalifikovaných a kvalitných učiteľov a vychovávateľov
        - Športový areál

      

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALITY   

     

Aranžovanie adventných vencov                                                                                                  S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa rozvoňal Advent aj na našej škole, keď si v piatkové popoludnie pred prvou Adventnou nedeľou prišli žiaci z každej triedy spoločne uviť svoj adventný veniec. Viac..

Aktivity proti drogám                                                                                                                 To nie je len obľúbená hra mladých ľudí, ale aj heslo Týždňa boja proti drogám v ZŠ s MŠ Hertník. 3. novembrový týždeň začali žiaci pripnutím modrej stužky, Viac...

i-Bobor, informatická súťaž                                                                                                         V dňoch 11. a  18. novembra 2014 prebehol 8. ročník informatickej online súťaže iBobor, v ktorej spolu súťažilo 44 žiakov našej školy v dvoch kategóriách. Viac...

Rozprávky, hrdinovia, encyklopédie... A prečo nie?                                                                Položili ste si niekedy otázku, prečo sú rozprávky  (nie len) u detí stále obľúbené? V čom spočíva tajomstvo toho, že rozprávky sa nám prihovárajú zrozumiteľnou rečou aj napriek tomu, že už dávno pominuli časy kráľov... Viac...

Šarkaniáda                                                                                                                                     Lietajúce šarkany sa aj tejto jesene roztancovali. Počasie nám veru prialo a  na tvárach najmladších žiakov  zažiaril úsmev a nadšenie, keď pozorovali svojich lietajúcich drakov....Viac...

 

 

 

                                                                

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 17.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35