Základná škola                         s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy !

                  Úlohy na mesiac február

  • 1.2.2016 -   Polročné prázdniny
  • Stretnutie učiteliek ZŠ a MŠ
  • 14.2.2016 - Valentínske popoludnie
  • 15.2. - 19.2.2016 - Jarné prázdniny

                                 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

AKTUALITY

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 24. - 28. 1.2016 sa žiaci 7. A zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Drienici. Pod vedením inštruktoriek...Viac...

III. školský ples

Dňa 22.1.2016 sa žiaci našej školy stretli v sále kultúrneho domu v Hertníku, kde sa konal v poradí už tretí ročník plesu našej školy. Viac...

Šaliansky Maťko

Naše recitátorky  opäť preukázali svoj talent v okresnej súťaži prednesu povestí Šaliansky Maťko .Viac...

Karneval

Našu telocvičňu zaplnili v piatok 22.1.2016 karnevalové masky od výmyslu sveta. Žiaci prvého stupňa a deti MŠ sa aj tento rok obliekli do rozprávkových šiat. Viac...

 

 

                                                                

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

    Výsledky testovania žiakov 5. ročníka

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia:8.2.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35