Základná škola                  s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

Úlohy na mesiac december

1.12.2015 - Svetový deň boja proti AIDS

8.12.2015 - Školské a obvodové kolo pytagoriády

10.12.2015 - Deň ľudských práv

18.12.2015 - Divadelné predstavenie Rysavá jalovica- (KD o 11:00)

                    Šaliansky Maťko - školská súťaž v prednese povestí

20.12.2015 - Vianočný program pre obec v KD

22.12.2015 - Vianočný program pre žiakov školy

23.12. - 9.1.2015 - Vianočné prázdniny

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALITY   

 

     

Informatická súťaž - iBobor

V dňoch 11. a  12. novembra 2015  opäť po roku sa na našej škole uskutočnila online informatická súťaž iBobor. Viac..

Spoznávanie hradu Budatín

Dňa 17.10.2015 žiaci našej školy v rámci turisticko-ochranárskeho krúžku navštívili hrad Budatín pri Žiline...Viac..

Ako sme pátrali po význame knižníc...

27. 10. 2015 sme si v ZŠ s MŠ Hertník pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Celé podujatie sme odštartovali návštevou v našej školskej knižnici.  Viac..

Posolstvo Ľudovíta Štúra

 „Chlapec rástol, učiac sa v škole otcovej a sajúc do duše všetky možné vtisky v dome rodičovskom. Jeho dom a tu tento vidiek mnohotvárny, malebný... Viac..

Exkurzia do Hvezdárne a planetária v Prešove

Naši štvrtáci sa vo štvrtok 2.11.2015 ponorili do kozmického sveta. Navštívili Hvezdáreň a planetárium v neďalekom Prešove. Po pútavom filme... Viac..

Timravina studnička

Naša žiačka Radka Katreničová z 5.A sa zúčastnila okresného kola v prednese poviedok Timravina studnička, z ktorého si odniesla krásne 1. miesto. Viac..

 

 

 

 

 

                                                                

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

    Výsledky testovania žiakov 9. ročníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 28.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35