Základná škola                  s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

Úlohy na mesiac máj

7.5.2015 - Noc cudzích jazykov (16:30 - 8:30)  harmonogram: stiahni tu...

19.5.2015 - Deň projektov

24.5.2015 - Deň matiek, kultúrne vystúpenie v KD

27.5.2015 - Filmový večer ( 18:30 - 20:10 )

28.5.2015 - Deň otvorených dverí ( 8:00 - 15 :00)  viď program:stiahni tu...

                 - Oslava MDD

 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Čo ponúka naša škola  

        - Vyučovanie cudzích jazykov od 3.roč. ANJ, od 6.r. NEJ a RUJ                                                       
        - 2 počítačové učebne
        - Jazykovú učebňu
        - Učebňu umenia
        - Bohatú záujmovú činnosť
        - Rôzne druhy aktivít podľa záujmu a potrieb detí
        - Školský klub detí
        - Kvalifikovaných a kvalitných učiteľov a vychovávateľov
        - Športový areál

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALITY   

 

     

 Noc cudzích jazykov v ZŠ s MŠ Hertník     Úvodná výzva pre žiakov vytvoriť z vlastných tiel názov „Noc jazykov“, odštartovala 1. ročník trojjazyčnej školskej akcie. Na dlho očakávané podujatie sa vydali žiaci druhého stupňa s ich slávnymi skupinkami... Viac...

Týždeň environmentálnych aktivít v ZŠ s MŠ Hertník   Posledný aprílový týždeň žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi venovali našej planéte Zem väčšiu pozornosť ako inokedy. Viac...

Exkurzia do VE Dobšiná   Dňa 24.4.2015  žiaci 8. a 9. ročníkov navštívili  prečerpávaciu vodnú elektráreň v Dobšinej..  Viac... 

Matematická olympiáda V mesiaci apríl sa uskutočnili okresné matematické súťaže, v ktorých naši žiaci úspešne reprezentovali s takýmito výsledkami. OK matematickej olympiády - Zuzana Jutková (6.A) - 2. miesto, OK matematickej súťaže v Raslaviciach - Miroslav Jusko (9.A) - 1. miesto, Mário Novák (9.B) - 2. miesto. Srdečne blahoželáme. Viac...

 

 

 

 

                                                                

 

    

   odkaz na prezentáciu školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 27.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35