Základná škola                  s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

 Všetkým prajeme príjemný oddych počas letných prázdnin!

 

 

 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Čo ponúka naša škola  

        - Vyučovanie cudzích jazykov od 3.roč. ANJ, od 6.r. NEJ a RUJ                                                       
        - 2 počítačové učebne
        - Jazykovú učebňu
        - Učebňu umenia
        - Bohatú záujmovú činnosť
        - Rôzne druhy aktivít podľa záujmu a potrieb detí
        - Školský klub detí
        - Kvalifikovaných a kvalitných učiteľov a vychovávateľov
        - Športový areál

      

 

 

 

 

 AKTUALITY   

 

     

Slávnostné ukončenie školského roka 2014/15      A je to tu! Ďalší školský rok je za nami. Všetci sme sa zišli na našom školskom amfiteátri, aby sme si vyhodnotili našu celoročnú prácu. Viac..

Súťaž Mladý zdravotník    2.6.2015 sa naši žiaci zúčastnili okresnej súťaže Mladý zdravotník. Za mladších žiakov našu školu úspešne  reprezentovali žiačky 5. A. Viac..

Deň športu v ZŠ s MŠ Hertník   Šport – hra „nevážna“, činnosť založená na dobrovoľnosti, poskytujúca zážitok, napätie i uspokojenie, obsahujúca pravidlá a ich rešpektovanie v ducha fair play.Viac...

Prírodovedný trojboj    Po troch domácich kolách sa v stredu 10.6.2015 uskutočnilo záverečné kolo II. ročníka súťaže Prírodovedný trojboj pre žiakov 2. stupňa.Viac...

Navštívil nás Laci Strike      28. máj bol v ZŠ s MŠ Hertník dňom nevšedným. Okoloidúci si už ráno mohli všimnúť na bráne školy veľký transparent s nápisom „Tancuj, tancuj...“, ktorý upozorňoval na čosi netradičné. Viac...

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

    

   odkaz na prezentáciu školy

    Výsledky testovania žiakov 9. ročníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 14.7.2015

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35