Základná škola                  s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

Úlohy na mesiac október

2.10.2015 - Exkurzia - Dino park Košice

9.10.2015 - Noc cudzích jazykov (16:30 - 8:10)

10.10.2015 - Svetový deň duševného zdravia

16.10.2015 - Svetový deň výživy

22.10.2015 - Medzinárodný deň školských knižníc

25.10.2015 - Stretnutie s dôchodcami, kultúrny program (15:00)

27.10.2015 - Rok Ľudovíta Štúra, kvíz

29.10.2015 - 1.11.2015 - Jesenné prázdniny

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALITY   

 

     

Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ

Naši žiaci opäť prejavili svoje bežecké schopnosti v okresnej súťaži cezpoľného behu. Družstvo žiačok v zložení... Viac..

Účelové cvičenie žiakov

Účelového cvičenia - OŽZ sa zúčastnili žiaci druhého stupňa ZŠ. Absolvovali praktický výcvik v troch oblastiach... Viac...

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16  

2.septembra 2015 sa po dvojmesačnom oddychu  zaplnil školský amfiteáter žiakmi, učiteľmi a rodičmi. Všetkých prítomných, zvlášť nových prvákov a piatakov privítala pani riaditeľka Kašpriková... Viac...

 

 

 

 

 

                                                                

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak šípky  na hornej lište.

 

odkaz na prezentáciu školy

    Výsledky testovania žiakov 9. ročníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia:5.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35