Základná škola                         s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy !

                  Úlohy na mesiac jún

  • 1.6.2016 - Deň športu
  • od 2.6. - 6.6.2016 - školské výlety
  • od 13. - 17.6.2016 - Škola v prírode (žiaci I. st.)
  • 22.6.2016 - klasifikačná porada
  • 23.6.2016 - fotenie tried
  • 24.6.2016 - Didaktické hry I. st., OŽaZ - II.st.(teoretická časť)
  • 27.6.2016 - Didaktické hry I. st., OŽaZ - II.st.(praktická časť)
  • 28.6.2016 - odovzdávanie učebníc
  • 29.6.2016 - preberanie učebníc
  • 30.6.2016 - TE DEUM 8:15 - 8:45, slávnostné ukončenie šk. roka o 9:00,obed o 11:00                              

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

AKTUALITY

Prírodovedný trojboj

Dňa 25.mája 2016 sa uskutočnil už tretí ročník súťaže Prírodovedný trojboj. Súťažné dvojice si preverili svoje vedomosti v úlohách ako bolo poznávanie zvukov, test, logická hádanka, či skladanie puzzle .. Viac

Súťaž Mladý zdravotník

Dňa 26.5.2016 sa naši žiaci I. a II. stupňa zúčastnili okresnej súťaže  Mladý zdravotník, ktorú pravidelne organizuje SČK. Viac

Futbal žiakov 1.stupňa

19.5.2016 sa školská telocvičňa zaplnila najmladšími futbalistami a ich fanúšikmi. Konal sa ďalší ročník obvodovej súťaže vo futbale žiakov prvého stupňa.Viac.

                              

 

                                     

 

                                                                

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

    Výsledky testovania žiakov 5. ročníka

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia:23.6.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35