Základná škola                         s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy !

                  Úlohy na mesiac máj

  • od 2. - 6.5.2016 - Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. roč.
  • 15.5.2016 - Deň matiek, kult. program pre obec
  • 19.5.2016 - Futbalový zápas žiakov 1.stupňa-obvodové kolo
  • 27.5.2016 - MDD
  •  1.6. 2016 - Deň športu

                  

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

Čo ponúka naša škola  

- Vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. ANJ, od 6./7r. NEJ a RUJ

-Interaktívnu výučbu pre všetkých žiakov (vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami a tabletmi)

-Odborné  učebne- 2 počítačové učebne, jazykovú učebňu,  učebňu umenia, učebňu fyziky a chémie  a učebňu techniky

- ŠKD a ŠJ

- Bohatú záujmovú činnosť po vyučovaní

- Množstvo pútavých sprievodných aktivít pre žiakov počas škol. roka

- Kvalifikovaný a kvalitný pedagogický kolektív

- Športový areál a telocvičňu

-- Estetické a účelné prostredie ( interiér a exteriér školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

AKTUALITY

Futbal žiakov 1.stupňa

19.5.2016 sa školská telocvičňa zaplnila najmladšími futbalistami a ich fanúšikmi. Konal sa ďalší ročník obvodovej súťaže vo futbale žiakov prvého stupňa.Viac.

Vijeme veniec pre mamičku

Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Viac.

Slávik Slovenska na našej škole

V okresnom kole speváckej súťaže „Slávik Slovenska“ našu školu reprezentovali žiačky Timea Tilická (I. kategória) a Nikola Putnocká (II. kategória). Viac.

Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka

V týždni od 9.5. do 13. 5.2016 žiaci 3. a 4. ročníka úspešne absolvovali plavecký výcvik na plavárni  ZŠ Raslavice pod vedením plaveckého inštruktora..Viac.

Výlet žiakov turistického krúžku

Dňa 30.4.2016 žiaci turisticko- ochranárskeho krúžku navštívili Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku, kde sa oboznámili so životom a dielom tohto slovenského maliara.Viac.

 

 

                                     

 

                                                                

 

    

   Upozornenie pre návštevníkov stránky: pre zobrazenie aktuálnych informácií na našej stránke je nutné stránku obnoviť klikom na znak stočenej šípky  na hornej lište.

         

odkaz na prezentáciu školy

    Výsledky testovania žiakov 5. ročníka

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia:23.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35