Základná škola                  s materskou školou Hertník

  

   História Súčasnosť  / Zamestnanci  / TriedyKrúžky Výchovný poradca   /   Školský klub /   Školská jedáleň   / MŠ/Kontakt
 

       Aktuality

         Comenius

         Fotogaléria

         Galéria najlepších

         Naše úspechy

      Aktivity v šk.r. 2012/13

      Výtvarné práce

      Školský časopis

     Výročná správa

      Šk.vzdel.program

      Školský poriadok

     Okienko rodičom

     Voľné prac.miesta

     Zmluvy,faktúry

     Verejné obstarávanie

      Kredity PZ

     Rozvrh hodín

     Jedálny lístok

   

                                              

   Vitajte na stránkach našej školy    

Úlohy na mesiac apríl

2.4. - 7.4. 2015 - Veľkonočné prázdniny

15.4.2015 - TESTOVANIE 9

16.4.2015 - Exkurzia žiakov 9. ročníka ( Rok Ľ. Štúra)

16.4.2015 - Obvodový turnaj vo futbale žiakov I. stupňa

20.4. - 24.4.2015 - Týždeň environmentálnych aktivít

23.4.2015 - 3/4 ročná hodnotiaca porada

23.4.2015 - triedne ZRŠ (od 15.30 do 17.00 + cestovné)

 

 

 

 

                                      

 

                                              

                                     

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Čo ponúka naša škola  

        - Vyučovanie cudzích jazykov od 3.roč. ANJ, od 6.r. NEJ a RUJ                                                       
        - 2 počítačové učebne
        - Jazykovú učebňu
        - Učebňu umenia
        - Bohatú záujmovú činnosť
        - Rôzne druhy aktivít podľa záujmu a potrieb detí
        - Školský klub detí
        - Kvalifikovaných a kvalitných učiteľov a vychovávateľov
        - Športový areál

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALITY   

 

     

Futbal žiakov I. stupňa   Dňa 14.4.2015 sa  konala obvodová súťaž v malom futbale žiakov prvého stupňa . V telocvični ZŠ s MŠ Hertník sa stretli najmladší futbalisti ZŠ Hertník, Bartošovce, Fričkovce a Osikov. Viac...

Gabriela Futová v ZŠ s MŠ Hertník   Čo je pre čitateľa viac? Dobrá kniha alebo samotný autor, ktorého máte možnosť stretnúť osobne a bezprostredne sa ho opýtať, čo vás o jeho konkrétnej knihe, o samotnom autorovi zaujíma? My sme mali možnosť zažiť oboje... Viac...

Cesta do krajiny rozprávok   „Drahí naši cestovatelia a všetci milovníci dobrodružstiev.  Ja – Pippi Dlhá Pančucha – Vás srdečne vítam na mojej lodi, ktorá sa čoskoro  vydá na ďalekú plavbu do krajiny rozprávok.  Zaujmite, prosím, svoje miesta v kajutách, o chvíľu vyplávame.“ Viac...

Exkurzia do Úpravne vody v Hertníku  V rámci svetového dňa vody naši žiaci navštívili Úpravňu vody v Hertníku. Táto akcia bola jedinečnou príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť zachovania a ochrany zdrojov pitnej vody ..Viac...

Biblická olympiáda   Dňa 16.3.2015 sa konalo okresné kolo Biblickej olympiády, z ktorej si družstvo našich žiakov v zložení: Zuzana Jutková, 6.A; Ján Šinaľ,6.A a Anna Šinaľová zo 7. A odnieslo pekné 5. miesto. Viac...

Prebúdzanie jari   Aj v  ďalšej okresnej výtvarnej súťaži s jarnou tematikou sa naši žiaci prejavili ako zruční výtvarníci. Prvé miesta získali žiačky:  Viktória Sylvašiová z 2. roč; a Ivana Jusková zo 7.A. Viac...

Finančná gramotnosť Družstvo našich žiakov si odnieslo z okresnej súťaže Finančná gramotnosť krásne prvé miesto.Viac...

Hviezdoslavov Kubín  Dňa 10.  2015 sa konalo  obvodové kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho súťažiaci obvodových škôl z Hertníka, Bartošoviec, Osikova a Fričkoviec.  Ich precítený prednes všetkých zaujal.Viac...

 

 

 

 

                                                                

 

    

   odkaz na prezentáciu školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Comenius

 

 

 

© Copyright 2010 M.Halečková

Posledná aktualizácia: 16.4.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie hodiny

1.hod.-   7:10 - 7:55          2.hod.-   8:05 - 8:50         3.hod.-   9:00- 9:45          4.hod.- 10:00 - 10:45        5.hod.- 10:55 - 11:40       6.hod.- 11:50 - 12:35